Predavači

Snaga svih Master 4.0 programa leži u saradnji najboljih fakulteta iz Srbije, stranih univerziteta i kompanija koje su se dokazale na domaćem, ali i globalnom tržištu digitalnih proizvoda i usluga. Svi oni delegirali su neke od svojih najboljih ljudi da na najbolji način studentima približe temeljna, ali i vrlo praktična znanja.

Predavači sa univerziteta

Aleksa Đorđević

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Aleksandar Marković

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Mašinsko učenje

Aleksandar Rakić

Nauka o podacima

Neuralne mreže

Mašinsko učenje

Aleksandar Rakićević

Mašinsko učenje

Aleksandar Đoković

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Analiza velikog skupa podataka

Mašinsko učenje

Aleksandra Labus

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Aleksandra Lekić

Nauka o podacima

Mašinsko učenje

Aleksandra Marjanović

Nauka o podacima

Obrada i prepoznavanje govora

Mašinsko učenje

Ana Poledica

Nauka o podacima

Neuralne mreže

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Biljana Stošić

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Bojan Jovanović

Analiza i reakcija na sajber incident

Bojan Marčeta

Interakcija čovek-računar

Sajber bezbednost

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Bojan Tomić

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Bojana Mihailović

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrane matematičke metode analize podataka

Mašinsko učenje

Boris Delibašić

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Boško Nikolić

Nauka o podacima

Obrada prirodnih jezika

Primene veštačke inteligencije

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Božidar Radenković

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Branko Malešević

Nauka o podacima

Odabrane matematičke metode analize podataka

Mašinsko učenje

Dejan Drajić

Napredne računarske mreže

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Dejan Petrović

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

IT projektni menadžment

Dejan Simić

Sajber bezbednost

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Dragan Bjelica

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

Dragan Olćan

Nauka o podacima

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Mašinsko učenje

Dragan Vukmirović

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Analiza velikog skupa podataka

Internet marketing i društveni mediji

Mašinsko učenje

Dragan Đurić

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Dragana Makajić-Nikolić

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Dragana Šumarac Pavlović

Interakcija čovek-računar

Nauka o podacima

Obrada i prepoznavanje govora

Mašinsko učenje

Dražen Drašković

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Obrada prirodnih jezika

Primene veštačke inteligencije

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Dušan Barać

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Dušan Starčević

Interakcija čovek-računar

Dizajn interaktivnih multimedija

Ema Gligorijević

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Filip Hadžić

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Goran Kvaščev

Nauka o podacima

Neuralne mreže

Mašinsko učenje

Goran Marković

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Gordana Savić

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Igor Tartalja

Računarska grafika

Računarske igre

Ivan Milenković

Sajber bezbednost

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Ivan Popović

Računarski interfejsi

Integrisani višeprocesorski sistemi

Ivana Dragović

Nauka o podacima

Neuralne mreže

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Ivana Jovović

Nauka o podacima

Mašinsko učenje

Ivana Kovačević

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Jasna Petković

Tehnološko preduzetništvo

Jelena Jovanović

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Jelena Ćertić

Nauka o podacima

Obrada i prepoznavanje govora

Mašinsko učenje

Jelica Protić

Nauka o podacima

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Analiza socijalnih mreža

Mašinsko učenje

Jovana Petrović

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Jovana Rakićević

Tehnološko preduzetništvo

Maja Levi-Jakšić

Tehnološko preduzetništvo

Maja Vukasović

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Marija Bogićević Sretenović

Sajber bezbednost

Marija Jović

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Marija Kuzmanović

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Marija Novičić

Neuralne mreže

Marija Punt

Interakcija čovek-računar

Marija Rašajski

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrane matematičke metode analize podataka

Mašinsko učenje

Marijana Despotović-Zrakić

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Marina Dobrota

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Marko Barjaktarović

Nauka o podacima

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Marko Mihić

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

IT projektni menadžment

Marko Mišić

Nauka o podacima

Primenjeno paralelno programiranje

Analiza socijalnih mreža

Mašinsko učenje

Milan Bjelica

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

IT projektni menadžment

Mašinsko učenje

Milan Martić

Nauka o podacima

Mašinsko učenje

Milan Merkle

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Mašinsko učenje

Milan Okanović

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Milan Ponjavić

Inženjerske osnove IoT sistema

Milan Stanojević

Nauka o podacima

Mašinsko učenje

Milan Vukićević

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Milica Bulajić

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Milica Jovanović

Tehnološko preduzetništvo

Milica Kostić-Stanković

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Milica Maričić

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Milija Suknović

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Milo Tomašević

Nauka o podacima

Primenjeno paralelno programiranje

Mašinsko učenje

Miloš Bjelić

Interakcija čovek-računar

Obrada i prepoznavanje govora

Miloš Cvetanović

Nauka o podacima

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Napredno mobilno računarstvo

Mašinsko učenje

Miloš Jovanović

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Miloš Milosavljević

Finansijske tehnologije

Miloš Milovanović

Interakcija čovek-računar

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Miroslav Bojović

Nauka o podacima

Analiza velikog skupa podataka

Mašinsko učenje

Miroslav Minović

Interakcija čovek-računar

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Mladen Koprivica

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Mladen Čudanov

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Startap menadžment

Nemanja Milanović

Finansijske tehnologije

Nenad Jovičić

Nauka o podacima

Mašinska vizija

Mašinsko učenje

Nevenka Žarkić Joksimović

Finansijske tehnologije

Nikola Milikić

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Nikola Popović

Neuralne mreže

Nikola Zornić

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Ondrej Jaško

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Startap menadžment

Pavle Milošević

Nauka o podacima

Neuralne mreže

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Pavle Vuletić

Kriptografija

Napredne računarske mreže

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Petar Atanasijević

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Peđa Mihailović

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Predrag Ivaniš

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Nauka o podacima

Napredne računarske mreže

Mašinsko učenje

Predrag Tadić

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Primene veštačke inteligencije

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Mašinsko učenje

Radmila Janičić

Internet marketing i društveni mediji

Radul Milutinović

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Sandro Radovanović

Mašinsko učenje

Sanja Delčev

Nauka o podacima

Distribuirani računarski sistemi

Sanja Marinković

Tehnološko preduzetništvo

Sanja Vujnović

Nauka o podacima

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Saša Stojanović

Nauka o podacima

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Napredno mobilno računarstvo

Mašinsko učenje

Slavica Cicvarić Kostić

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Slađana Benković

Finansijske tehnologije

Slobodan Petričević

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Srđan Brkić

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Stefan Tubić

Analiza velikog skupa podataka

Tamara Naumović

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Tatjana Lutovac

Nauka o podacima

Odabrane matematičke metode analize podataka

Mašinsko učenje

Uroš Šošević

Interakcija čovek-računar

Sajber bezbednost

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Velimir Štavljanin

Dizajn interaktivnih multimedija

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Veljko Jeremić

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Analiza velikog skupa podataka

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Vesna Damnjanović

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Vladan Devedžić

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Zaharije Radivojević

Nauka o podacima

Distribuirani računarski sistemi

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Napredno mobilno računarstvo

Mašinsko učenje

Zoran Radojičić

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Mašinsko učenje

Zoran Ševarac

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Mašinsko učenje

Zorica Bogdanović

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Zorica Mitrović

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

IT projektni menadžment

Đorđe Krivokapić

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Pravni i etički aspekti poslovanja

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Žarko Stanisavljević

Kriptografija

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Željko Janićijević

Bioinformatika

Željko Đurović

Nauka o podacima

Obrada i prepoznavanje govora

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Predavači iz privrede

Aleksandar Branković
IPification / BVL

Startap menadžment

Aleksandar Bratić
Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Branko Mitrović
fSD

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Daniela Andrović
Ratel

Sajber bezbednost

Daniela Zlatić Šutić
Zavod za intelektualnu svojinu

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Dejan Spasić
MDS

Sajber bezbednost

Dragan Mladenović
Generalštab Vojske Srbije

Sajber bezbednost

Dragan Vasiljević
Zavod za intelektualnu svojinu

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Dušanka Rodić
Design your organization

Startap menadžment

Emilija Ristić
advokat

Obrada prirodnih jezika

Ivan Dragošan
Symphony

IT projektni menadžment

Ivana Jovičić
Blinking

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Jelena Adamović
advokat

Pravni i etički aspekti poslovanja

Marko Savković
HTC

Dizajn interaktivnih multimedija

Milica Đurić Jovičić
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Primene veštačke inteligencije

Miloš Radenković
Elektromreža Srbije

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Miomir Rakić
Energodata

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

Miroslav Stantić
Radijus Vektor

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Nada Begenišić
AIGO BS

Napredno mobilno računarstvo

Nataša Marinković
Telekom Srbija

Sajber bezbednost

Nevena Ružić
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Pavle Mijović
mBrainTrain

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Predrag Popović
Asseco

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Rosanda Milatović Skorić
SAS

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Saša Zdravković
Zavod za intelektualnu svojinu

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Siniša Avram
S&T Serbia

Neuralne mreže

Srđan Radić
United Group

Startap menadžment

Veljko Milutinović
IPSI

Cloud infrastruktura i servisi

Viktor Varga
Unicom Telekom

Sajber bezbednost

Vladimir Jovanović
Aparteko

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Vladimir Kovačević
Seven Bridges

Nauka o podacima

Napredno mašinsko učenje

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Bioinformatika

Mašinsko učenje

Voislav Galić
Quiddita

Analiza velikog skupa podataka

Vuk Batanović
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Obrada prirodnih jezika

Zoran Labrović
Endava

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Zoran Savić
NetSeT Global Solutions

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Predavači iz inostranstva

Andrija Bošnjaković
NVIDIA

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Borko Kovačević
Microsoft Singapur

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Dušan Stipanović

Metode soft-kompjutinga

Lyudmila Zharova
Stroz Friedberg LLC

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Marin Jovanović
Copenhagen Business School

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Marko Bohanec
Fakultet za inženjerstvo i menadžment, Univerzitet u Novoj Gorici

Nauka o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Mašinsko učenje

Miroslav Bača
FOI

Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Miroslav Huđec
Univerzitet ekonomije, Slovačka

Nauka o podacima

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Mašinsko učenje

Metode soft-kompjutinga

Miroslav Krstić

Neuralne mreže

Nikola Radovanović
European Commission Joint Research Centre

Tehnološko preduzetništvo

Petar Đurić

Obrada i prepoznavanje govora

Radomin Mihajlović
New York Institute of Technology

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Srđan Vuković
Soros Strategic Partners LP

Startap menadžment

Vito Leggio
Xtreme Solutions LLC

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Vladimir Đurica
Ruckus Networks

Napredne računarske mreže

Napredno mobilno računarstvo

Analiza i reakcija na sajber incident

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Dizajn interaktivnih multimedija

Zoran Stamenković
IHP Microelectronics

Cloud infrastruktura i servisi

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Internet marketing i društveni mediji

Predavači sa univerziteta

Aleksandar Bengin

Virtuelna realnost

Ekskvizicija podataka

Aleksandar Kartelj

Računarska inteligencija

Bojan Babić

Uvod u proizvodne sisteme

Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Bojana Milošević

Statistika za automatsku analizu podataka

Dragan D. Milanović

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Goran Vorotović

Virtuelna realnost

Ekskvizicija podataka

Jovana Kovačević

Uvod u bioinformatiku

Milica Petrović

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa

Mirjana Misita

Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Mladen Nikolić

Mašinsko učenje

Nenad Mitić

Istraživanje podataka

Nikola Dondur

Preduzetništvo i organizacione kulture

Radiša Jovanović

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Poslovna inteligencija i poslovna analitika

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Slavenko Stojadinović

Digitalni merni sistemi

Sonja Josipović

Preduzetništvo i organizacione kulture

Uglješa Bugarić

Upravljanje lancima snabdevanja

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Vesna Marinković

Algoritmi i strukture podataka

Vesna Spasojević Brkić

Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Zoran Miljković

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Zorica Veljković

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Časlav Mitrović

Virtuelna realnost

Ekskvizicija podataka

Živana Jakovljević

Kibernetsko fizički sistemi

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Industrijski internet stvari i sajber bezbednost

Predavači iz inostranstva

Branislav Tomić
Faculty of Applied Science and Technology, Sheridan College, Ontario, Kanada

Preduzetništvo i organizacione kulture

Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Goran Putnik
Departamento de Produção e Sistemas, Universidade do Minho, Portugalija

Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Luís Gonzaga Martins Ferreira
School of Technology, Polytechnic Institute of Cavado and Ave – Barcelos, Portugalija

Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Miroslav Pajić
Nortel Networks, Department of Electrical and Computer Engineering, Department of Computer Science, Pratt School of Engineering, Duke University, Durham, AD

Kibernetsko fizički sistemi

Industrijski internet stvari i sajber bezbednost

Rodolfo Haber Guerra
Joint Research Center for Automation and Robotics, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Španija

Mašinsko učenje inteligentnih robotskih sistema

Terminiranje tehnoloških sistema i procesa

Čedomir Nestorović
ESSEC Business School, Pariz i Singapur

Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0

Predavači iz inostranstva

Dimitrios Fotiadis
University of Ioannina

Bioinformatika

Internet stvari

Obrada velikih količina podataka

Marko Robnik-Šikonja
University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science

Obrada prirodnih jezika

Themis Exarchos
Ionian University, Department of Informatics

Mašinsko učenje

Bioinformatika

Sistemi za podršku odlučivanju

Zlatan Car
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Računarstvo u oblaku

Zoran Bosnić
University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science

Veštačka inteligencija

Predavači sa univerziteta

Aleksandar Nastić

Teorija odlučivanja

Ana Popović

Marketing

Biljana Đorđević

Ekonomika preduzeća

Branimir Todorović

Inteligentni sistemi

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Dejan Kolundžija

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj igara

Dejan Mančev

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Analiza velikih skupova podataka

Dragan Đorđević

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Dušan Đorđević

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Ivan Stanimirović

Razvoj desktop aplikacija

Ivan Stanković

Razvoj veb aplikacija

Ivana Marković

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Ivana Simić

Osnovi menadžmenta

Jadranka Đurović-Todorović

Javne finansije

Jelena Ignjatović

Algoritmi i strukture podataka

Jelena Matejić

Razvoj veb aplikacija

Jelena Milovanović

Inteligentni sistemi

Bioinformatika

Jovica Stanković

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Lazar Stojković

Analiza velikih skupova podataka

Ljiljana Bonić

Finansijska analiza

Maja Ivanović-Đukić

Preduzetništvo

Marija Radosavljević

Ekonomika preduzeća

Preduzetništvo

Marina Đorđević

Javne finansije

Marko Miladinović

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Marko Milošević

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj igara

Razvoj veb aplikacija

Marko Petković

Kompresija i zaštita podataka

Razvoj desktop aplikacija

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Milan Bašić

Kompresija i zaštita podataka

Milica Đorđević

Računovodstvo

Milorad Stojilković

Finansijska analiza

Miroslav Ristić

Teorija odlučivanja

Miroslav Ćirić

Algoritmi i strukture podataka

Nikola Milosavljević

Algoritmi i strukture podataka

Ognjen Radović

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Petra Laketa

Teorija odlučivanja

Predrag Stanimirović

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Radenko Milojević

Ekonomika preduzeća

Slavoljub Milovanović

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Stefan Stanimirović

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj veb aplikacija

Suzana Stefanović

Biznis planiranje

Suzana Đukić

Marketing

Svetozar Rančić

Razvoj desktop aplikacija

Tadija Đukić

Računovodstvo

Tatjana Mitrović

Bioinformatika

Velimir Ilić

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Vesna Veličković

Razvoj igara

Zorana Jančić

Kompresija i zaštita podataka

Predavači iz inostranstva

Adelina Aleksieva-Petrova
Technical University of Sofia, Department of Computer Systems

Razvoj igara

Bane Vasić
University of Arizona, Department of Electrical and Computer Engineering

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

David Pokrajac
Delaware State University

Inteligentni sistemi

Analiza velikih skupova podataka

Dragan Đurđanović
University of Texas at Austin, Department of Mechanical Engineering

Analiza velikih skupova podataka

Heiko Vogler

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Manfred Droste

Algoritmi i strukture podataka

Manuel Garcia-Vega
University of Jaen, Department of Computer Science

Inteligentni sistemi

Milen Petrov
University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics

Razvoj veb aplikacija