Zaštita računarskih sistema

Zaštita računarskih sistema

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Oblast

Security

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema na konkretnim primerima. Povećanje nivoa svesti o mogućim pretnjama i napadima pre svega u Internet okruženju, kao i proširivanje saznanja o novim alatima za detektovanje ranjivosti postojećih sistema, modelovanje pretnji i primenu preventivne zaštite. Upoznavanje sa aktuelnim evropskim standardima o privatnosti podataka.

Studenti će umeti da izvrše modelovanje pretnji u modernim informaciono-komunikacionim sistemima, da primene specijalizovane softvere za detekciju i eliminisanje napada, da samostalno definišu perimetarske metode zaštite, vrše analizu zlonamernih softvera i implementiraju mere zaštite u različitim fazama razvoja softvera.

Teorijska nastava

Uvod u zaštitu računarskih sistema. Bezbednosne pretnje i rizici. Analiza metodologije napadača.
Mehanizmi kontrole pristupa. Metodologije modelovanja pretnji. Modeli zaštite.
Fizička zaštita.
Hardverska zaštita. Kriptografske metode zaštite.
Digitalni potpis i digitalni sertifikati. Zaštita računarskih mreža. Zaštita aplikacija.
Bezbednost Interneta-stvari. Analiza zlonamernog softvera.

Praktična nastava

Primena metoda društvenog inženjeringa. Metode upravljanja rizikom. Metode phishing-a. Primeri virusa i antivirusnog softvera i softvera za analizu zlonamernih programa. Primeri primene kriptografije. Primeri primene digitalnog potpisa i steganografija. Metode autentifikacije Primena PKI. Primena firewall-ova, Pentesting.