Finansijska analiza

Finansijska analiza

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Sticanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja o finansijskim izveštajima i njihovoj analizi;

Studenti će biti osposobljeni: da interpretiraju sadržinu finansijskih izveštaja i pripreme ih za finansijsku analizu; da ovladaju veštinama upotrebe tradicionalnih i savremenih metoda i tehnika finansijske analize i da vrše finansijsku analizu pomoću računara uz primenu softvera „ANA“.

Teorijska nastava

Mesto finansijske analize u okviru poslovnog računovodstva; priprema finansijskih izveštaja za finansijsku analizu (bilansa stanja; bilansa uspeha; izveštaja o ostalom rezultatu; izveštaja o novčanim tokovima; izveštaja o promenama na kapitalu; upotreba napomena uz finansijske izveštaje i izveštaja o poslovanju u finansijskoj analizi); tradicionalne metode i tehnike analize bilansa; savremene metode i instrumenti analize bilansa; analiza primenom softvera „ANA“.

Praktična nastava

Analiza slučajeva iz prakse domaćih i stranih kompanija; rešavanje zadataka sa analizom dobijenih rezultata; vežbanje ispitnih zadataka; primena softvera „ANA“; periodična provera teorijskih i metodoloških znanja studenata.