Tehnološko preduzetništvo

Tehnološko preduzetništvo

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je da osposobi buduće menadžere za aktivnosti tehnološkog (IT) preduzetništva, koje predstavlja proces u kome preduzetnik prepoznaje ideje vezane za inovacije i razvoj tehnologije i pronalazi načine i modele da ih dalje razvije sve do tržišne komercijalizacije.

Studenti stiču znanja i veštine vezane za prepoznavanje tehnoloških mogućnosti savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), razvoj ideja, znanja i novih tehnologija i njihovo prevođenje u nove proizvode i usluge na tržištu. Studenti se osposobljavaju da samostalno i kroz koopeartivne procese rade na projektima razvoja tehnologije.

Teorijska nastava

Tehnološko preduzetništvo; Prepoznavanje i evaluacija mogućnosti savremenih IKT; Izazovi digitalizacije; Novi tehnološki poduhvat; Tehnološko i inovaciono liderstvo; Iinovaciona strategija; Održiva konkurentska prednost; Razvoj ključnih kompetentnosti; Zaštita intelektualne svojine u oblasti IKT; Tržišni i organizacioni aspekti uvođenja IKT; Operativni i razvojni aspekti; Kooperacija u tehnološkom preduzetništvu; Autsorsing; Uloga obrazovnih institucija; Globalizacija preduzetničkih aktivnosti.

Praktična nastava

Časovi vežbi prate sadržaj i strukturu predavanja i uključuju: Izradu projektnog zadatka; Studije slučaja; Analizu uspešnih i neuspešnih preduzetničkih poduhvata u oblasti IKT; Modele razvoja preduzetničkih poduhvata od ideje do komercijalizacije novih proizvoda i usluga na tržištu; Metode i tehnike podrške tehnološkom preduzetništvu.