Sajber bezbednost

Sajber bezbednost

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Security

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da studenti budu u stanju da izvrše analizu, projektuju i evaluiraju elemente sistema sajber bezbednosti.

Studenti će dobiti potrebna znanja da mogu da procenjuju i daju kritički osvrt na prednosti i nedostatke različitih modela sajber bezbednosti. Studenti će moći da naprave dobar skup metrika sigurnosti informacija. Takođe, studenti će moći da procene trendove i obrasce koji će odrediti buduće stanje sajber bezbednosti.

Teorijska nastava

– Sajber okruženje. Ranjivosti. Pretnje. Sadašnje stanje.

– Principi sajber bezbednosti.

– Koncepti upravljanja sajber bezbednošću.

– Uloge i strukture u preduzećima.

– Strategije i strateško planiranje.

– Politike i planovi zaštite.

– Zakoni i regulatorni zahtevi.

– Sigurnosni standardi i kontrole.

– Upravljanje rizikom. Vrste rizika. Strategije rizika.

– Metrike sigurnosti i ključni pokazatelji učinka.

– Fizička bezbednost i događaji iz sajber okruženja.

– Planiranje za nepredviđene situacije.

– Bezbednosno obrazovanje, obuka i svest.

– Upravljanje sigurnošću informacija.

– Pravci daljeg razvoja sajber bezbednosti.

Praktična nastava

V-01: Sajber napadi. Analiza primera i rešenja. V-02: Bezbednost sistema i mreža. V-03: Standardi u oblasti sajber bezbednosti. V-04: Alati za zaštitu podataka u preduzećima. Tshark. V-05: Penetraciono testiranje. Kali Linuks. Metasploit. V-06: Primeri politika i planova zaštite sistema. V-07: Primeri pravne regulative u oblasti sajber bezbednosti. V-08: Primeri sigurnosnih standarda. V-09: Primeri identifikacije izvora pretnji, ranjivosti u sajber okruženju, procene rizika i definisanje mera za smanjenje rizika od događaja pridruženih pretnjama. NIST SP-800-30. V-10: Model za procenu rizika ISO 27001. V-11: Primeri korišćenja alata Aircrack-ng. V-12: Primeri korišćenja alata SoftEther VPN. V- 13: Primeri korišćenja alata AlienVault OSSIM. V-14: Primeri primene skupa alata Security Onion. V- 15: Studija slučaja pfSense.