Istraživanje podataka

Istraživanje podataka

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sticanje opštih znanja o metodama istraživanja podataka i mogućnostima njihove primene.

Po završetku kursa student je upoznat sa osnovnim metodama istraživanja podataka i osposobljen za njihovu praktičnu primenu.

Teorijska nastava

Uvod u istraživanje podataka. Osnovni pojmovi i definicije. Pregled tehnike istraživanja podataka. Tipovi tehnika, osnovni ciljevi i problemi. Podaci: tipovi, preprocesiranje, kvalitet, mera sličnosti i različitosti. Priprema podataka: sumarizacije, čišćenje, integracija i transformacija, redukcija i diskretizacija. Pravila pridruživanja, korelacija i analiza čestih obrazaca. Tehnike klasifikacije: osnovni koncepti i metrike. Statistički zasnovani algoritmi, algoritmi zasnovani na rastojanju i drvetima; algoritmi zasnovani na pravilima, neuronskim mrežama i podržavajućim vektorima; ukalupljivanje modela. Grupisanje podataka (klasterovanje). Osnovni koncepti i algoritmi. Hijerarhijski i particioni algoritmi. Analiza elemenata van granica. Vizualizacija podataka i rezultata.

Praktična nastava

Uvežbavanje tehnika istraživanja podataka kroz praktične primere sa različitim kolekcijama podataka.