Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Softverski alati za inteligentnu analizu teksta

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti inteligentne obrade teksta i primene dostupnih
softverksih alata u obradi teksta

Studenti stiču znanja iz oblasti inteligentne obrade teksta i primene nekih softverksih
alata u obradi teksta

Teorijska nastava

Algoritmi preprocesiranja teksta, Izdvajanje informacija, Prepoznavanje i klasifikacija
entiteta, relacija i događaja.Parsiranje teksta. Semantička analiza teksta

Praktična nastava

Algoritmi preprocesiranja teksta, Izdvajanje informacija, Prepoznavanje i klasifikacija
entiteta, relacija i događaja.Parsiranje teksta. Semantička analiza teksta