Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0

Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Kurs uvodi koncepte, alate i principe projektovanja poslovnih modela usklađenih sa konceptom industrije 4.0 i nudi praktičan pristup za razumevanje, projektovanje i testiranje poslovnih modela.

Po završenom kursu studenti će biti osposobljeni da:

– Objasne značaj poslovnih modela za kreiranje vrednosti i pokretanje uspešnih poduhvata u modernoj ekonomiji.

– Opisuju, porede i kritički razmatraju različite pristupe poslovnim modelima.

– Analiziraju i kritički ocenjuju postojeće poslovne modele.

– Projektuju i prezentuju poslovne modele inovativnih i održivih poduhvata u Industriji 4.0

– Razumeju značaj disruptivnih inovacija u I 4.0.

– Projektuju i unapređuju sve elemente šablona poslovnih modela na osnovama tržišne uspešnosti.

Teorijska nastava

Poslovni model kao koncept. Kreiranje vrednosti i uspeh novih poslovnih poduhvata u I 4.0. Elementi i tipovi poslovnih modela. Inoviranje poslovnih modela za industriju I 4.0. Pitanja patentabilnosti i tržišnog potencijala invencije. Razvoj i usavršavanje šablona generisanja poslovnih modela. Kreiranje i procena vrednosti u šablonu generisanja poslovnih modela. Razvoj potrošačkih segmenata i relacija. Lean start-up metodologija. Disruptivna inovacija. Finansijski pokazatelji poslevnih modela. Intelektualna svojina, pokazatelji ključnih performansi i “Pitch“ (kako impresionirati investitora).

Praktična nastava

Prezentacije i recenzije inovativnih projekata i biznisa predloženih od strane studenata podeljenih u grupe, koji sadrže sledeće elemente: Plan Razvoja Biznisa; Pitanja patentabilnosti i tržišnog potencijala, Procena ekoloških i društvenih efekata projekta, Procena nivoa tehnološke spremnosti, Prava intelektualne svojine, Razvoj i usavršavanje šablona generisanja poslovnih modela – Business Model Canvas/Lean Canvas, Prezentacija – Pitching, i Pitanja i problemi finansiranja/troškova.