Preduzetništvo

Preduzetništvo

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Prezentovati osnovne koncepte preduzetništva i preduzetničkog menadžmenta. Objasniti preduzetnički proces koji počinje identifikovanjem ideja za nove poslovne poduhvate i njihovom evaulacijom, a završava se osnivanjem novog preduzeća, kao i proces upravljanja poslovanjem tako osnovanog preduzeća. Analizirati različite oblike preduzetničke aktivnosti: korporativno preduzetništvo, socijalno preduzetništvo, žensko preduzetništvo i porodično preduzetništvo.

Nakon završetka ovog kursa studenti treba da budu osposobljeni da osnuju sopstveno preduzeće i da uspešno upravljaju njime. Konkretnije studenti će biti pripremljeni da: prepoznaju šanse sa tržišta, urade analizu izvodljivosti novog posla, urade biznis plan, izaberu odgovarajuće izvore finansiranja i registruju preduzeće, profitnog ili socijalnog karaktera. Takođe, studenti će biti osposobljeni da planiraju, organizuju i kontrolišu poslovanje osnovanog preduzeća i da pravilno izaberu i vode kadrove u njemu.

Teorijska nastava

Priroda i značaj preduzetništva. Karakteristike preduzetnika. Preduzetnički proces. Pronalaženje i ocena ideje za novi posao. Analiza izvodljivosti novog posla. Izrada biznis plana. Izbor strategije ulaska u posao. Izbor pravne forme. Analiza mogućih izvora finansiranja novog posla. Socijalno preduzetništvo. Žensko preduzetništvo. Korporativno preduzetništvo. Preduzetnički menadžment. Klasteri i inkubatori.

Praktična nastava

Rešavanje problema preduzetnika. Izrada biznis planova. Izrada studije izvodljivosti posla. Analiza osobina postojećih uspešnih preduzetnika i njihovog razvojnog puta.