Upravljanje elektronskim poslovanjem

Upravljanje elektronskim poslovanjem

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Analizirati najvažnije modele elektronskog poslovanja (EP). Objasniti glavne principe upravljanja EP. Naglasiti i objasniti strategijski značaj uvođenja EP. Objasniti strategijsku ulogu informacionih tehnologija u implementaciji EP. Prezentirati osnovna načela upravljanja infrastrukturom EP. Analizirati metodologije i faze razvoja veb aplikacija i sajtova. Identifikovati osnovne probleme upravljanja EP i alternative za njihovo rešavanje. Analizirati praksu savremenih preduzeća u upravljanju EP.

Steći neophodna znanja o modelima EP. Shvatiti strategijski značaj uvođenja EP i ulogu informacionih tehnologija u implementaciji EP. Ovladati veštinom kreiranja plana implementacije EP. Steći neophodna znanja o infrastrukturi EP. Ovladati veštinom upravljanja infrastrukturom EP. Upoznati osnovne principe generisanja veb aplikacija i prezentacija. Ovladati veštinama u rešavanju problema upravljanja EP.

Teorijska nastava

Modeli elektronskog poslovanja i trgovine. Upravljanje elektronskim poslovanjem između preduzeća. Upravljanje elektronskim poslovanjem između preduzeća i potrošača. Upravljanje mobilnim elektronskim poslovanjem i implementacija bežične veb tehnologije. Formulisanje i implementacija plana EP. Upravljanje IT infrastrukturom za podršku EP. Implementacija internet infrastrukture EP. Upravljanje projektom razvoja veb sajta. Razvoj i implementacija intranet i ekstranet mreža. Upravljanje ljudskim resursima angažovanim u implementaciji EP. Rešavanje problema zaštite i sigurnosti EP.

Praktična nastava

Osnove programskih jezika Java, HTML i XML. Korišćenje veb pretraživača. Generisanje veb aplikacija i prezentacija. Veb aplikacije i baze podataka. Veb aplikacije i sistemi za podršku odlučivanju.