Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje sa senzorima i senzorskim sistemima neophodnim u dizajnu IoT rešenja za autoindustriju, procesnu industriju, nadzor, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju, monitoring vitalnih objekata, pametni grad i drugo.

Primena stečenih znanja u definisanju tehničkih zahteva i integraciju različitih senzora i senzorskih sistema u IoT rešenjima.

Teorijska nastava

Fizički principi rada senzora. Elektronski elementi senzora. Merne trake. Vage na pokretnim trakama. Akcelerometri. Piezoelektrični pretvarači. GPS. Merenje pritiska i vakuuma. Protokometri. Merenja temperature. Hemijski senzori. Senzori vlage. Senzori u robotici. Senzori u zdravstvu. Povezivanje senzora i mikrokontrolera. Senzori za asistenciju u vožnji i bespilotne letelice. Kamere, optika i mašinska vizija. LiDAR i njegove primene. IC kamere za nadzor i predikticiju.

Praktična nastava

Povezivanje senzora sa Arduino i Raspberry Pi platformom. Kalibracija senzora. Povezivanje senzora sa servisima u oblaku. Kalibracija kamera i 3D rekonstrukcija. Rešavanje izabranih problema korišćenjem Python i C++ programskog okruženja i OpenCV biblioteke. Merenja pomoću termalnih kamerea.