Teorija odlučivanja

Teorija odlučivanja

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa konceptima i naprednim algoritmima teorije odlučivanja i njihove primene u
rešavanju realnih problema.

Studenti će biti osposobljeni za primenu algoritama teorije odlučivanja u teoriji i praksi.

Teorijska nastava

Osnove teorije odlučivanja, faze, modeli, izbor metoda i tehnika i primena. Analiza
odlučivanja, bez apriorne i sa apriorinim pretpostavkama, Kriterijumi očekivane novčane
vrednosti, očekivanih gubitaka, odlučivanje u odstustvu kompletne informacije.

Praktična nastava

Stečeno teorijsko znanje u ovoj oblasti primenjuje se u rešavanju konkretnih zadataka.