Inteligentni sistemi

Inteligentni sistemi

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Studenti se upoznaju i ovladavaju analizom, implementacijom, primenom i evaluacijom osnovnih algoritama mašinskog učenja.

Ovladavanje osnovnim znanjima iz uvodnih oblasti mašinskog učenja. Studenti su osposobljeni za analizu, implementaciju, primenu i evaluaciju algoritama mašinskog učenja u odabranom softverskom alatu sa javnim kodom.

Teorijska nastava

Pregled algoritama mašinskog učenja, Linearna regresija, Perceptron, Klasifikatori sa maksimalnom marginom, Logistička regresija, Neuronske mreže, Algortimi klasterovanja i nenadgledane analize podataka, Treniranje i testiranje algoritama, Mere evaluacije,

Praktična nastava

Upoznavnje sa osnovama softverskoh alata za implementaciu algoritama mašinskog učenja, Linearna regresija, Perceptron, Klasifikatori sa maksimalnom marginom, Logistička regresija, Neuronske mreže, Algortimi klasterovanja i ne-nadgledane analize podataka, Treniranje i testiranje algoritama, Mere evaluacije.