Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Primene teorije igara u inženjerstvu i menadžmentu za Industriju 4.0

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti primene teorije igara i tehnika modeliranja strateških odluka za probleme konflikata i kooperacije međusobno nezavisnih agenata u interakciji u inženjerskim i organizacionim sistemima Industrije 4.0.

Po uspešnom završetku kursa studenti će biti osposobljeni da:

– identifikuju probleme u sistemima Industrije 4.0 čija rešenja se modeliraju primenom teorije igara

– modeliraju strateške odluke za rešavanja problema konflikata i kooperacije primenom teorije igara za probleme u Industriji 4.0

– kvantifikovanje dobiti primenom projektovanih rešenja na bazi primene teorije igara

– projektuju kompjuterske programske aplikacije za efikasno i automatsko generisanje rešenja na bazi primene teorije igara.

Teorijska nastava

Elementi igara: igrači, informacija (perfektna prema neperfektnoj, kompletna prema nekompletnoj, simetrična prema nesimetričnoj), akcije ili strategije (dominantne, dominirane, ravnoteža strategija, Nešova ravnoteža). Formalne prezentacije modela igara. Kategorije igara: nula-suma i ne-nula-suma igre, sekvencijalne i simultane igre, statičke i dinamičke igre, kooperativne i nekooperativne igre. Bihejvioralna teorija igara: ograničena racionalnost, averzija nejednakosti, mešane strategije. Pregovaranje, aukcije, formiranje cena. Teorija igara za mrežne strukture: veliki broj igrača i veliki broj interakcija. Konsenzus i koordinacija u mrežnim strukturama. Vizualizacija toka i rešenja dobijenih projektovanim strategijama igre. Primene teorije igara u konkurentnom i kolaborativnom projektovanju proizvoda, kolaborativnom planiranju i programiranju proizvodnje, projektovanju mrežnih tehnoloških i organizacionih struktura, za Industriju 4.0. Studije slučajeva.

Praktična nastava

Praktičan rad je organizovan u obliku pojedinačnih ili grupnih projekata, i iskustvenoj proveri formiranja i primeni strategija u ambijentu igre. Izvođenje praktične nastave podrazumeva primenu modela “Social Network based Education” baziranu na primeni teorije igara, gde studenti učestvuju u igri (razvoj i implementacija strategije izbora i procene dobiti).