Kompanije

Predstavnici privrede u velikoj meri doprinose kvalitetu Master 4.0 programa. Predavači zaposleni u nekim od vodećih IT, ali i kompanijama iz drugih sektora rade sa studentima na razvoju njihovih veština koje su potrebne na tržištu rada. Ove kompanije će takođe organizuju obavezne programe praksi za sve studente. U nastavku pogledajte neke od 75 kompanija su se uključile u program.

Filtriraj po