Biznis planiranje

Biznis planiranje

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja, sposobnosti i veština u oblasti biznis planiranja, kao i osposobljavanje studenata za uspešno rešavanje problema u praksi preduzeća, ne samo u cilju njegovog opstanka na tržištu, već i budućeg razvoja. Pored toga, cilj predmeta je i osposobljavanje studenata da razvijaju biznis plan i da sistemski i integralno pristupaju aktivnosti planiranja i procesu upravljanja preduzećem na svim nivoima.

Osposobljavanje studenata za izradu biznis planova i donošenje poslovnih odluka u preduzeću, ovladavanje instrumentima i tehnikama planiranja i odlučivanja u preduzeću, identifikovanje faktora poslovanja preduzeća i njegovog okruženja i razumevanje prirode poslovnih problema. Studenti će, na taj način, biti osposobljeni da na osnovu tih analiza i praktične primene metoda i tehnika planiranja prepremaju integralni poslovni plan i donose poslovne odluke.

Teorijska nastava

Planiranje kao prva faza procesa menadžmenta, elementi, instrumenti i tehnike planiranja u preduzeću, eksterni i interni faktori poslovanja i rasta preduzeća, pojam, karakteristike i sadržina biznis plana, formalno nezaobilazni delovi biznis plana, pristup u planiranju resursa preduzeća (materijala, radne snage i sredstava za rad), planiranje proizvodnje, planiranje marketinga i prodaje, planiranje investicija i finansija, planska finansijska analiza.

Praktična nastava

Obučavanje za izradu biznis plana preduzeća, strukturiranje sadržine biznis plana i formalno nezaobilaznih elemenata biznis plana, izrada planova resursa i aktivnosti u preduzeću, analiza primene teorijskih rešenja u praksi preduzeća, ovladavanje tehnikama finansijskog planiranja i analize.