Računarske igre

Računarske igre

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština potrebnih za razvoj računarskih 2D i 3D video igara.

Student je sposoban da kao projektant softvera ili programer učestvuje u timu koji razvija računarsku 2D ili 3D video igru.

Teorijska nastava

Istorijski pregled računarskih igara. Žanrovi video igara. Stone, konzolne, veb i mobilne platforme za igre. Pre-produkcija i produkcija računarskih igara. Uloge članova tima. Arhitektura računarskih 2D i 3D igara. Alati za razvoj računarskih igara. Koncepti mašina za igre (game engine). Primena veštačke inteligencije. 3D modelovanje. Detekcija sudara. Primena fizike čvrstih i mekih tela. Animacija. Vizuelni efekti. Stereovizija. Virtuelna realnost. Obogaćena realnost. Zvuk. Interakcija. Konvencionalni ulazni uređaji. Obrada događaja. Ulazni uređaji za virtuelnu realnost.

Praktična nastava

Auditorne vežbe prate teorijsku nastavu. Rešavaju se zadaci i prikazuju primeri rešenja opštih problema u razvoju računarskih igara. Zadaci se rešavaju na jeziku C# korišćenjem mašine za igru Unity. Laboratorijske vežbe su posvećene individualnom radu studenata na rešavanju konkretnih problema razvoja računarskih 2D i 3D video igara. Projekat razvoja jednostavne 2D ili 3D igre, u vidu domaćeg zadatka, uz usmenu odbranu.