Dizajn interaktivnih multimedija

Dizajn interaktivnih multimedija

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i integracijom. Razumevanje interaktivnosti i mogućnosti unapređenja performansi interakcije multimedijalnih sistema.

Osposobljavanje za procenu resursa, analizu korisnika i konkurenata budućeg interaktivnog multimedijalnog sistema. Osposobljavanje za skiciranje koncepta interaktivnog multimedijalnog sistema. Osposobljavanje za procenu potrebnog sadržaja, strukture, interaktivnih karakteristika, funkcionalnosti i izgleda multimedijalnog sistema. Osposobljavanje za kreiranje prototipa, produkciju i testiranje multimedijalnog sistema.

Teorijska nastava

– Uvod u multimedije. Definicije. Evolucija multimedija. Područja primene. Multimedijalne tehnologije. Platforme.
– Gradivni blokovi multimedija, tehnike. Tekst i tipografija.
– Slika. Grafika.
– Zvuk. Video. Animacija.
– Projektovanje multimedijalnih informacionih sistema. Generička arhitektura multim. informacionih sistema. Multimedijalne baze podataka.
– Multimedijalne softverske tehnologije. Osnovni alati. Instant multimedijalni alati.
– Industrija multimedija. Tržište.
– Interakcija. Interaktivnost. Komponente interaktivnosti. Komponente interaktivnih multimedijalnih sistema. Interaktivni dizajn.
– Osnovi produkcije. Uputstva. Karakteristike. Žanrovi. Interaktivni proces projektovanja.
– Faza istraživanja. Kvalifikacija klijenta i realizatora. Ključne tačke posla. Određivanje predmeta rada. Metrike. Preliminarni plan realizacije i budžet.
– Faza dizajna. Izlazi faze dizajna. Informaciona arhitektura. Tehnička pitanja. (Alati. Tehnički parametri. Softver i baze podataka.).
– Prototip. Svrha prototipa. Planiranje i realizacija protitipa. Testiranje prototipa. Upotreba rezultata testiranja.
– Produkcija. Izlazi faze produkcije. Odobravanje produkcijskog materijala. Alfa i beta testiranje. Finalni proizvod. Dizajn pakovanja. Arhiviranje.

Praktična nastava

– Uvod u multimediju (vrste medija, formati zapisa, standardi). Web tehnologije (pregled aktuelnih tehnologija, višeslojna arhitektura, HTML, skript jezici)
– Radionica: Web autoring (HTML, rad sa templejtima, osnovne tehnike, napredne tehnike)
– Digitalna slika (formati, osnove softvera za obradu slike, napredne opcije, filteri). Radionica: Softver za obradu slike (lejeri, maske, kanali, akcije)
– Digitalna grafika. Radionica: Softver za digitalnu grafiku
– Digitalni video. Radionica: Softver za digitalni video (MPEG-4 standard kompresije, autoring)
– Digitalni zvuk. Radionica: Softver za obradu zvuka
– Uvod u multimedijalnu produkciju. Radionica: Generisanje ideje za projekat produkcije i definisanje osnovnih komponenti sistema – ciljna grupa, sadržaj, interaktivne karakteristike, struktura, kontrole, izgled aplikacije
– Istraživanje. Istraživanje potreba korisnika projekta produkcije. Izveštaj analize. Radionica: Pisanje koncepta i konkurentska analiza (izrada kompetitivne matrice)
– Radionica: Top-level dizajn i kost-benefit analiza
– Radionica: Izrada funkcionalne specifikacije. Preliminarni plan razvoja. Preliminarni budžet.
– Dizajn. Dizajn pozadine i ekranskih prikaza. Dizajn ikona. Dizajn i razvoj karaktera. Scenario.
– Izrada prototipa.
– Produkcija. Testiranje.