Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima poslovne inteligencije, strukturom i funkcijom sistema za podršku odlučivanju, strukturom i funkcijom ekspertnih sistema, metodama i tehnikama za podršku odlučivanju (skladišta podataka (Data warehouse), analitička obrada podataka u realnom vremenu, otkrivanje zakonistosti u podacima (Data mining), metode za traženje optimalnog rešenja, metode i tehnike višekriterijumske optimizacije).

– Znanja i razumevanje uloge, osnova i koncepata poslovne inteligencije,
– Teorijska znanja o metodama i tehnikama za podršku poslovnom odlučivanju,
– Praktična znanja i veštine u razvoju i korišćenju savremenih aplikativnih softverskih
rešenja za podršku poslovnom odlučivanju.

Teorijska nastava

Sistemi za podršku odlučivanju i ekspertni sistemi – Podrška odlučivanju u poslovnim sistemima, Strukturiranost problema, Sistemi za podršku odlučivanju, Ekspertni sistemi Skladišta podataka (Data Warehouse).

Praktična nastava

Vežbe na računarima (Sistemi za upravljanje bazama podataka, Sistemi za podršku odlučivanju,
Softveri za otkrivanje zakonistosti u podacima)