Slide background

Srbija kao lider
u digitalnoj ekonomiji
21. veka

UPOZNAJTE NAS BOLJE

Zdravo, mi smo Inicijativa „Digitalna Srbija“

Čvrsto verujemo da će u digitalno transformisanoj Srbiji svaki pojedinac moći da ostvari svoj pun potencijal, a svoj talent i inovativnost predstavi na globalnom tržištu. Srpske kompanije, svaka u svojoj oblasti, postaće evropski lideri digitalne ekonomije 21. veka. Kao nevladina i neprofitna organizacija, imamo misiju da povedemo te promene.

Svoje aktivnosti usmeravamo na stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalnih inovacija, jačanje obrazovnog sistema, pružanje podrške startap ekosistemu i pokretanje javnog dijaloga o prednostima digitalne transformacije društva.

Radimo na tome da se pravno-regulatorni okvir kreira, prilagodi i optimizuje kako bi se omogućio rast i razvoj IT preduzetništva i inovativnih kompanija. Na tom putu, želimo da olakšamo dijalog između ključnih političkih, društvenih i ekonomskih aktera. Prepoznajemo državu ne samo kao partnera digitalne transformacije, već i njenog revnosnog promotera.

Želimo da unapredimo obrazovanje u Srbiji na svim nivoima. Radimo na aktivnostima usmerenim ka unapređenju algoritamske pismenosti u osnovnom i srednjem obrazovanju. Radimo na otvaranju specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama. Poseban fokus stavljamo na jačanje visokoobrazovnog sistema za koje želimo da bude u stanju da pripremi sve studente za izazove koje donosi Četvrta industrijska revolucija.

Svojim radom pružamo podršku startapima kako bi pokrenuli i proširili svoje poslovanje u Srbiji i na globalnom tržištu. Usmerićemo svoje aktivnosti na razmenu ideja, formiranje zajednica, olakšavanje pristupa mentorstvu i razvijanje programa za ubrzanje rasta i privlačenje domaćeg i stranog kapitala.

Cilj nam je da uspostavimo otvoreni dijalog i interakciju sa širokom javnošću u Srbiji da bismo podigli svest o prilikama koje donosi digitalna transformacija. Želimo i da iskreno razgovaramo o izazovima koje Četvrta industrijska revolucija stavlja pred nas. Ulažemo u globalnu vidljivost i pozicioniranje Srbije kao atraktivne destinacije za investitore, ali i odličnog mesta za rad i život.