Srbija kao lider
u digitalnoj ekonomiji
21. veka

UPOZNAJTE NAS BOLJE

Inicijativa Digitalna Srbija

Čvrsto verujemo da će u digitalno transformisanoj Srbiji svaki pojedinac moći da ostvari svoj pun potencijal, a svoj talent i inovativnost predstavi na globalnom tržištu. Srpske kompanije, svaka u svojoj oblasti, postaće evropski lideri digitalne ekonomije 21. veka. Kao privatno neprofitno udruženje, imamo misiju da povedemo te promene.
Inicijativa Digitalna Srbija

Čime se bavimo?

Radimo na tome da se pravni i regulatorni okvir kreira, prilagodi i optimizuje kako bi se omogućio rast i razvoj IT preduzetništva i inovativnih kompanija. Na tom putu, želimo da olakšamo dijalog između ključnih političkih, društvenih i ekonomskih aktera. Prepoznajemo državu ne samo kao partnera digitalne transformacije, već́ i njenog revnosnog promotera.

Želimo da unapredimo obrazovanje u Srbiji na svim nivoima. Radimo na aktivnostima usmerenim ka unapređenju algoritamske pismenosti u osnovnom i srednjem obrazovanju. Radimo na otvaranju specijalizovanih informatičkih odeljenja. Poseban fokus stavljamo na jačanje visokoobrazovnog sistema za koje želimo da bude u stanju da pripremi sve studente za izazove koje donosi četvrta industrijska revolucija.

Svojim radom pružamo podršku preduzetničkim kompanijama u početnoj fazi i u fazi rasta kako bi pokrenule i proširile svoje poslovanje u Srbiji i na globalnom tržištu. Usmerićemo svoje aktivnosti na razmenu ideja, formiranje preduzetničkih zajednica, olakšavanje pristupa mentorstvu i razvijanje programa za ubrzanje rasta i privlačenje domaćeg i stranog kapitala.

Verujemo da Srbija treba da usmeri svoj trud i resurse na poslovne segmente u kojima već ima konkurentnu prednost. Usmeravamo se na “velike šanse”, odnosno privredne grane u kojima možemo da postignemo ogromni rast i značajno mesto na svetskom tržištu, kao što su poljoprivreda i prehrambena industrija, automobilska industrija, digitalna zabava, biotehnologija, nauka o podacima i druge.

Cilj nam je da uspostavimo otvoreni dijalog i interakciju sa širokom javnošću u Srbiji da bismo podigli svest o prilikama koje donosi digitalna transformacija. Želimo i da iskreno razgovaramo o izazovima koje četvrta industrijska revolucija stavlja pred nas. Ulažemo u globalnu vidljivost i pozicioniranje Srbije kao atraktivne destinacije za investitore, ali i odličnog mesta za rad i život.

accortion-cut

Naši osnivači

Novi članovi