Pokrenuli smo
nacionalnu kampanju
„Budimo pametni“

SAZNAJTE VIŠE

Zdravo, mi smo Inicijativa „Digitalna Srbija“

Čvrsto verujemo da će u digitalno transformisanoj Srbiji svaki pojedinac moći da ostvari svoj pun potencijal, a svoj talent i inovativnost predstavi na globalnom tržištu. Srpske kompanije, svaka u svojoj oblasti, postaće evropski lideri digitalne ekonomije 21. veka. Kao privatno neprofitno udruženje, imamo misiju da povedemo te promene.

Svoje aktivnosti usmeravamo na stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalnih inovacija, jačanje obrazovnog sistema, pružanje podrške preduzetničkim kompanijama u početnoj i fazi rasta, osnaživanje privrednih grana sa potencijalom za ogroman rast i pokretanje javnog dijaloga o prednostima digitalne transformacije.

Radimo na tome da se pravni i regulatorni okvir kreira, prilagodi i optimizuje kako bi se omogućio rast i razvoj IT preduzetništva i inovativnih kompanija. Na tom putu, želimo da olakšamo dijalog između ključnih političkih, društvenih i ekonomskih aktera. Prepoznajemo državu ne samo kao partnera digitalne transformacije, već́ i njenog revnosnog promotera.

Želimo da unapredimo obrazovanje u Srbiji na svim nivoima. Radimo na aktivnostima usmerenim ka unapređenju algoritamske pismenosti u osnovnom i srednjem obrazovanju. Radimo na otvaranju specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama. Poseban fokus stavljamo na jačanje visokoobrazovnog sistema za koje želimo da bude u stanju da pripremi sve studente za izazove koje donosi četvrta industrijska revolucija.

Svojim radom pružamo podršku inovativnim preduzetničkim kompanijama u početnoj fazi i u fazi rasta kako bi pokrenule i proširile svoje poslovanje u Srbiji i na globalnom tržištu. Usmerićemo svoje aktivnosti na razmenu ideja, formiranje zajednica, olakšavanje pristupa mentorstvu i razvijanje programa za ubrzanje rasta i privlačenje domaćeg i stranog kapitala.

Verujemo da Srbija treba da usmeri svoj trud i resurse na poslovne segmente u kojima već ima konkurentnu prednost. Usmeravamo se na “velike šanse”, odnosno privredne grane u kojima možemo da postignemo ogromni rast i značajno mesto na svetskom tržištu, kao što su poljoprivreda i prehrambena industrija, automobilska industrija, digitalna zabava, biotehnologija, nauka o podacima i druge.

Cilj nam je da uspostavimo otvoreni dijalog i interakciju sa širokom javnošću u Srbiji da bismo podigli svest o prilikama koje donosi digitalna transformacija. Želimo i da iskreno razgovaramo o izazovima koje četvrta industrijska revolucija stavlja pred nas. Ulažemo u globalnu vidljivost i pozicioniranje Srbije kao atraktivne destinacije za investitore, ali i odličnog mesta za rad i život.

Naši članovi osnivači

Članovi i partneri

Prijatelji