Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje značaja i praktičnu primenu principa i koncepata razvoja, testiranja i unapređenja interfejsa koji omogućavaju adekvatnu interoperabilnost/interakciju/kolaboraciju u kontekstu industrije 4.0.

Po završetku kursa, ishodi su sledeći:

1.Adekvatno razmevanje i odražavanje pitanja, problema i izazova u dizajniranju digitalne tehnologije po meri korisnika u okruženju Industrije 4.0;

2.Razumevanje procesa dizajniranja usmerenog na interoperabilnost sistema, interakciju korisnika i sistema i kolaboraciju;

3. Razvoj inovativnih ideja za interaktivne tehnologije;

4. Razvoj veština kolaboracije i konceptualnog projektovanja

5. Adresiranje kompleksnih izazova u stvarnom svetu na inovativan i samoorganizovan način.

Teorijska nastava

Interoperabilnost sistema: integracija sistema i integracione arhitekture, lokacija integracionih modula unutar i izvan sistema koji se integrišu. Standardi i regulativa u oblasti. Integracioni mehanizmi – tehnike i dimenzije integracionih mehanizama. Korisnički interfejsi – tri paradigme: korisnički grafički interfejs (GUI), korisnički interfejs na osnovu iskustva (UX), korisnički interfejs na osnovu pragmatike (UP).“Dashboards“ za nadzor i kontrolu složenih sistema. Napredni ambijenti za nadzor, kontrolu i koluboraciju u složenim sistemima za: kontrolne sobe, „cybercommons“ ambijenti, skalabilni sistemi interfejsa. Istraživanje potreba korisnika u kontekstu I 4.0 (posmatranje učesnika, intervjuisanje, dodatni alati za definisanje i ocenu potreba korisnika). Karakteristike, efektivnost, efikasnost i zadovoljstvo korisnika interfejsa u kolaborativnom okruženju. Projektovanje eksperimenata u kontekstu I 4.0. Principi procesa projektovanja interoperabilnosti/interakcije/kolaboracije usmerene na korisnike (korisnost, fiziološki, ergonomski i tehnološki faktori). Upotrebljivost i evaluacija interoperabilnih/interaktivnih/kolaborativnih sistema (statističko testiranje i analiza rezultata).

Praktična nastava

Praktična nastava podrazumeva analize i diskusije studija slučaja, kao i individualan i timski rad (u grupama od po najmanje 3 studenta) pri izradi zadataka i projekta u oblastima teorijske nastave u laboratoriji.