Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Marketing

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije. Unaprede znanja o kreiranju strategije prodaje ka krajnjim i poslovnim klijentima online.

Osposobljavanje studenata za samostalnu procenu potencijala koje poseduju digitalne tehnologije i sistemi za primenu u različitim aspektima marketinga. Osposobljavanje za kreiranje plana digitalnog marketing i prodaje. Osposobnjavanje za primenu odgovarajućih strategija digitalnog marketinga i prodaje i praćenje ostvarenih rezultata.

Teorijska nastava

Digitalna transformacija marketinga i prodaje. Savremene digitalne tehnologije i marketing. Interaktivnost i individualizacija. Multikanalni pristup. Marketing i prodajne inovacije u digitalnoj transformaciji kompanija. Razumevanje potrošača u novom okruženju. Digitalno okruženje i donošenje odluka potrošača. „Customer journey”. Zajednice potrošača. Marketing i prodajne strategije u digitalnom okruženju. Implikacije savremenih medija na marketing miks. Planiranje digitalnog marketinga i prodaje. Novi modeli razvoja proizvoda. Kokreiranje sa potrošačima. Kraudsorcing u marketingu. Digitalni mediji. Sopstveni, plaćeni i pridobijeni mediji. Onlajn prisustvo. Generisanje saobraćaja. Marketing na pretraživačima. Displej oglašavanje. Marketing putem elektronske pošte. Marketing na društvenim medijima. Uloga drušvenih medija u izgradnju reputacije kompanije. Prodajni levak u digitalnom nastupu kompanije. Prodajna strategija IKT rešenja ka B2C klijentima. Prodajna strategija IKT rešenja ka B2B klijentima. Akvizicija klijenata u digitalnom marketingu. Izgradnja strategije lojalnosti postojećih kupaca u digitalnom marketingu. Affliate Marketing primena strategije i definisanje poslovnih modela. Metrika digitalnog marketinga. Kreiranje programa praćenja digitalnog marketinga.

Praktična nastava

Praktična nastava će obuhvatiti rad sa poslovnim studijama slučaja iz različitih industrija i tržišta u cilju dobijanja konkretnih znanja i veština koje su neophodne za bolje pozicioniranje na tržištu, elevator pitch, igre uloga.