Računarska inteligencija

Računarska inteligencija

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu dostignuća iz oblasti Soft računarstva u cilju rešavanja raznorodnih problema i osposobljavanje za dalji rad.

Student je osposobljen za dalje usavršavanje i rad u oblasti Računarske inteligencije.

Teorijska nastava

Problemi veštačke inteligencije i načini rešavanja. Neuronske mreže i njihova primena u rešavanju problema. Primene rasplinute-logike za rešavanje problema. Algoritmi zasnovani na metodi podržavajućih vektora. Problemi pretraživanja i optimizacije i načini rešavanja. Heuristički i egzaktni metodi za rešavanje problema pretraživanja i optimizacije. Metaheuristike (Genetski algoritmi, Simulirano kaljene, Heuristika zasnovana na elektromagnetizmu, Tabu-pretraživanje, Promenljive okoline, …) Sistemi zasnovani na pravilima. Korišćenje sistema zasnovanih na agentima. Mašinsko učenje. Tehnike koje se koriste u mašinskom učenju.

Praktična nastava

Uvežbavanje implemetiranja i korišćenja metoda i tehnika računarske inteligencije na različitim kolekcijama podataka i alatima.