Kriptografija

Kriptografija

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Security

Upoznavanje studenata sa različitim aspektima informacione bezbednosti. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Obuka studenata za obavljanje poslova iz oblasti zaštite računarskih sistema i mreža i etičkog upada u sisteme. Praktičan rad studenata na većem broju alata za analizu i detekciju napada. Razumevanje pretnji i načina za detekciju i otklanjanje pretnji u postojećim softverskim rešenjima.

Studenti će steći znanja o načinima za odvraćanje, detekciju, sprečavanje i neutralisanje narušavanja informacione bezbednosti iz više različitih aspekata.

Simetrični kriptografski algoritmi (DES, AES), asimetrični kriptografski algoritmi (DH, RSA), heš funkcije (SHA-512). Autentikacione aplikacije (Kerberos), upravljanje ključevima (X.509), sigurne Web konekcije (SSL), sigurnost elektronske pošte (PGP, S/MIME). Mrežni napadi: IP, ARP, DNS spoofing, DNS napadi, BGP napadi, DoS napadi i botnetovi i drugi. Napadi na računarske sisteme: malver, otkrivanje lozinki, SQL injection, Cross site scripting, slabosti operativnih sistema i drugi. Sigurnost mobilnih uređaja. Sigurnosni propusti internet aplikacija. Sigurnosni propusti skript jezika. Sigurnosni propusti API-a. Sigurnosni propusti programskih jezika – napad i odbrana.