Razvoj igara

Razvoj igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa osnovnim elementima Unity razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj igara.

Studenti će biti osposobljeni za razvoj igara i njihovo publikovanje na PC, smartpone-ove i konzole.

Teorijska nastava

Okruženja za razvoj igara. Unity razvojno okruženje. Osnovni koncepti. Sprite – ovi. Kreiranje skriptova. Jednostavno kretanje objekata i obrada ulaza. 2D fizički koncepti. Rad sa podacima i matematičke operacije. Kontrola toka. Organizacija objekata u igri (hijerarhija, slojevi, …). Osnovni OO koncepti. Upravljanje objektima (kreiranje i uništavanje, aktiviranje i deaktiviranje, kontrola životnog veka, …). Izuzeci i pronalaženje grešaka. Petlje i nizovi. Virtualni svet (pomeranje kamere, ograničavanje, kreiranje, mape, …). Igre sa pokretnom pozadinom. Animacija. Zvučni efekti. Napredna fizika u igrama. Višestruke scene. AI u igrama. Korsnički interfejsi. Publikovanje igara. Splash ekrani, krediti i ikone. Publikovanje na PC, smartpone-ove i konzole.

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.