Uvod u bioinformatiku

Uvod u bioinformatiku

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sticanje znanja o tipovima i izvorima podataka koji su na raspolaganju računarskoj biologiji, i matematičkim metodama i algoritmima koje se primenjuju u rešavanju značajnih informatičkih problema u molekularnoj biologiji.

Osposobljavanje studenata za dalje usavršavanje i samostalni naučni rad u bioinformatici.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi molekularne biologije. Algoritmi poravnavanja niski. Filogenetska stabla. Sekvencionisanje i spajanje (asembliranje) genoma. Matematički aparat kao osnova za analizu niski. Istraživanje podataka u bioinformatici.

Praktična nastava

Rešavanje praktičnih zadataka iz oblasti bioinformatike. Uključivanje u aktuelna istraživanja.