Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.

Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: neophodnu hardversku i softversku infrastrukturu, koncept horizontalne skalabilnosti, postupke planiranja kapaciteta, kapitalne i operativne troškove, bezbednost u sistemima za elektronsko poslovanje, razvoj aplikacija u oblaku.

Teorijska nastava

Komponente softverske infrastrukture (veb, aplikativni, serveri baze podataka). Komponente hardverske infrastrukture (serveri, klasteri, koncept pouzdanosti). Planiranje dejta centra (potrošnja struje, klimatizacija, WSC, CAPEX, OPEX). Virtuelizacija. Horizontalna skalabilnost. Infrastruktura u oblaku. Nerelacione baze i paralelna obrada (MongoDB, Hadoop, MapReduce). Elektronsko plaćanje i sigurnost.

Praktična nastava

Upoznavanje sa problemima i rešenjima iz domena elektronskog poslovanja. Elektronsko plaćanje. Upotreba ASP.NET MVC, C#, ORM tehnologija za potrebe razvoja web aplikacija i web servisa. Razvoj aplikacija za izvršavanje u Azure oblaku.