Pravni i etički aspekti poslovanja

Pravni i etički aspekti poslovanja

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Etika

Upoznavanje studenata sa pravnim i etičkim aspektima poslovanja. Cilj predmeta je razumevanje pravnih i etičkih koncepata koji su sastavni deo menadžmenta, organizacije i odlučivanja. Osposobljavanje studenata da sa stečenim znanjima uspešno pregovaraju i sklapaju poslove u zemlji i inostranstvu, osnivaju privredne subjekte kao i da rukovode poslovanjem organizacija.

Unapređena znanja, sposobnosti i veštine studenata u vezi sa prepoznavanjem osnovnih pravnih i etičkih okvira poslovanja kao i rizika u vezi sa donošenjem poslovnih i menadžerskih odluka.

Teorijska nastava

– Pojam države, Osnove regulisanja. Hijerarhija pravnih i etičkih izvora
– Pojam prava, Pravni metod regulisanja, Pravna norma
– Pojam etike. Poslovna etika. Etička načela u privrednom poslovanju. Etički kodeksi i njihova primena u okviru organizacije.
– Organizacija poslovnih subjekata. Poslovni subjekti. Korporativno upravljanje.
– Poreski oblici, Pravni i etički aspekti resturktuiranja.
– Vrste pravne i etičke odgovornosti. Odgovornost menadžera. Nadležnost organa u okviru poslovnih subjekata. Ograničenje i prenošenje odgovornosti u okviru subjekta poslovanja.
– Poslovne obligacije. Pregovaranje i zaključenje poslovnih ugovora.
– Pravni mehanizmi obezbeđenja potraživanja.
– Regulacija elektronskog poslovanja. Odgovornost posredika i pružala usluga informacionog društva.
– Pravni okvir oglašavanja. Pravna zaštita potrošača. Nelojalna konkurencija, Etička pitanja u trgovini
– Pravni i etički aspekti upravljanja reputacijom.
– Radno-pravni odnosi. Upravljanje radnim odnosima u IT industriji.

Praktična nastava

Vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački i projektni rad. Razvoj pravničkih veština: pregovaranje. Uloga i pravila pregovaranja u pravnim poslovima i menadžmentu.