Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Fleksibilni i rekonfigurabilni tehnološki sistemi

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je sticanje znanja za razvoj promenljive i rekonfigurabilne proizvodnje, kako bi se omogućila efikasna proizvodnja proizvoda prilagođenih kupcu uz visoku varijabilnost proizvodnje, brzo uvođenje novih proizvoda, kao i varijacije u količini proizvoda.

Posle uspešno završenog kursa studenti će moći da:

– pokažu znanje i razumevanje o promenljivim, rekonfigurabilnim i fleksibilnim proizvodnim konceptima
– demonstriraju znanje o paralelnom razvoju proizvoda i proizvodnih sistema
– pokažu znanje o metodama i alatima za podršku projektovanju za rekonfigurabilnost
– demonstriraju sposobnost vođenja razvoja za promjenjiva proizvodna rješenja
– pokažu sposobnost procene trenutnog stanja implementacije i rekonfigurabilnih proizvodnih sistema
– pokađu sposobnost da se identifikuje potreba za promenljivošću i rekonfigurabilnošću

Teorijska nastava

Uvod u promenljive, rekonfigurabilne i fleksibilne proizvodne koncepte. Osnove promenljivosti i rekonfigurabilnosti. Proizvodne i proizvodne platforme i ko-razvoj. Promenljivi dizajn i razvoj proizvodnog sistema. Ekonomske procene koncepata promenljivosti. Virtualna podrška za projektovanje promenljivih i rekonfigurabilnih koncepata. Procena spremnosti i trenutnog nivoa implementacije promenljivosti. Zajedničko konfigurisanje proizvoda i proizvodnje.

Praktična nastava

Vežbe su organizovane u obliku pojedinačnih projekata u softverskom okruženju.