Startap menadžment

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. Izučavanje zakonske regulative vezane za započinjanje sopstvenog biznisa. Sticanje znanja i sposobnosti za samostalnu izradu i evaluaciju biznis planova za nove i razvoj postojećih biznisa. Sticanje znanja o izvorima finansiranja razvoja preduzetničke ideje. Priprema za proces pregovora sa potencijalnim finansijerima preduzetnika u procesu započinjanja biznisa i narednim razvojnim fazama preduzetničke ideje. Razvoj i primena izlazne strategije. Sticanje znanja o specifičnostima preduzetništva u modernom okruženju – digitalne industrije, industrija video igara, virtuelne platforme.

Sticanje znanja neophodnih za izradu biznis planova i započinjanja sopstvenog biznisa, kao i znanja o svim uticajnim faktorima na preduzetnički poduhvat.

Teorijska nastava

Proces rafinisanja poslovne ideje. Izrada strategijskog plana za započinjanje sopstvenog poslovanja. Zakonska regulativa za započinjanje sopstvenog biznisa. Uticaj različitih kultura na preduzetništvo. Izvori i modeli finansiranja početka poslovanja i ranih razvojnih faza. Tehnološki aspekti poslovnog poduhvata. Tržišni aspekti poslovnog poduhvata. Eksterna komunikacija sa klijentima. Rukovođenje sopstvenim biznisom. Finansiranje poslovnog poduhvata. Mogućnosti kreditiranja. Osnovni oblici poreza za preduzetnike i preduzeća. Radno pravo, zapošljavanje, zakon o radu, kolektivni ugovori, pravilnici. Upravljanje vrednošću preduzeća i donošenje odluke o napuptanju, prodaji i razvoju poslovanja. Metodologija izrade biznis plana – definicija uloga, karakte.

Praktična nastava

Razvoj predloga vrednosti za korisnika. Analiza tržišta novog poslovnog poduhvata i ključnih segmenata korisnika. Identifikacija ključnih partnera, resursa, aktivnosti i troškova za pokretanje preduzetničke ideje. Analiza tehničko-tehnološke komponente poslovanja. Definisanje opštih, posebnih i dekomponovanih ciljeva. Analiza poslovne lokacije. Plan investicija. Izvori i upravljanje stalnim i obrtni kapitalom. Upravljanje zalihama. Plan troškova. Pregovori o uzimanju kredita, garancije i izrada plana otplate kredita. Izrada i tumačenje sintetičkih finansijskih izveštaja. Statička i dinamička ocena finansijske isplativosti poduhvata. Ocena rizika – vrednovanje slabosti poslovnog poduhvata, nove tehnologije, kontigentno planiranje. Softverska podrška izradi biznis plana.