Projektovanje korisničkog doživljaja

Projektovanje korisničkog doživljaja

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara i projektovanje korisničkog doživljaja, kao i metode procene i tehnike koje se mogu koristiti tokom čitavog životnog ciklusa kompjuterskih interaktivnih sistema. Objašnjava princip i procese za dokumentovanje i implementaciju različitih faza razvoja, uključujući analizu zahtjva, analizu potreba korisnika, arhitekturu informacija, izradu prototipova, modeliranje i produkciju.

Student na kraju kursa razume značaj ljudskog faktora, kognitivnih procesa, analize konteksta, potreba i zahteva korisnika, njihovo pretvaranje u specifikacije i prototipove i uspešno ih primenjuje pri razvoju, implementaciji i analizi performansi korisničkog interfejsa.

Teorijska nastava

Koncepti projektovanja korisničkog doživljaja u životnom ciklusu proizvoda. Standardi, principi, najuticajniji faktori. Koncepti interakcije i interfejsa. Razumevanje i konceptualizacija dizajna interakcija. Kognitivni aspekti, socijalna interakcija, emocionalna interakcija. Interfejsi – komandni, grafički, multimedija, virtualna stvarnost, veb, mobilni, potrošačka elektronika i aparati, govor, dodir, pokret, gestovi, haptički, proširena stvarnost. Metodologija i aktivnosti dizajna korisničkog iskustva. Informaciona arhitektura. Projektovanje interakcija. Inženjering upotrebljivosti. Vizuelni dizajn korisničkog intefejsa. Inženjering prototipskog projektovanja. Metodologija i proces projektovanja korisničkog iskustva u agilnom razvoju softvera. Faza empatije / istraživanje upotrebljivosti – utvrđivanje zahteva i validacija problema. Faza definisanja / informaciona arhitekture – istraživanje rešenja. Faza iterativnog projektovanja (Ideja-Prototip-Test) / projektovanje interakcija, izrada prototipa i vizuelnog dizajna – specifikacija rešenja. Faza programiranja i puštanja u produkciju / inženjering korisničkog interfejsa – validacija rešenja. Faza vrednovanja / analiza upotrebljivosti – skalabilnost rešenja.

Praktična nastava

Grupna analiza i diskusija pojedinih tema, izabranih članaka i seminarskih radova. Rešavanje dodeljenih zadataka i problema, kako samostalno, tako i pod nadzorom nastavnika.