FAQ

Zanima te Master 4.0?

Ukoliko si zainteresovan za bilo koji od Master 4.0 programa popuni polja ispod, a mi ćemo te blagovremeno obavestiti o svim važnim datumima i relevantnim informacijama vezanim za upis i početak studija. Popunjavanjem forme samo iskazuješ interesovanje i nisi u obavezi da se prijaviš na bilo koji Master 4.0 program.

Zainteresovan sam za (izaberi sve Master 4.0 programe koji te zanimaju):

Master 4.0 studije

U Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Master 4.0 programi su izabrani na Javnom konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odluku i obrazloženje Komisije koja je odlučivala o izboru programa možete pronaći ovde.

U konzorcijume u Beogradu su uključeni Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski i Matematički fakultet, u konzorcijum iz Kragujevca su uključeni Ekonomski, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet inženjerskih nauka i Fakultet tehničkih nauka iz Čačka, a u konzorcijum iz Niša Ekonomski i Prirodno-matematički fakultet.

Svaki pojedinačni studijski program se fokusirao na određene oblasti utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta. Detalji su dostupni na strani Programi.

Tri Master 4.0 programa (ETF/FON iz Beograda, Mašinski / Matematički fakultet iz Beograda, odnosno Univerzitet u Kragujevcu) počeće za upisom studenata polovinom oktobra ove godine. Univerzitet u Nišu će objaviti konkurs u januaru 2022. godine.

Studije traju tri semestra na Master 4.0 programima koje organizuju ETF/FON, Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu, dok će program koji organizuju Mašinski / Matematički fakultet u Beogradu trajati četiri semestra.

Nastava će se održavati u zavisnosti od potreba programa na pojedinačnim fakultetima, o čemu će studenti biti obavešteni nakon upisa.

Sve informacije o predmetima su dostupne na strani Programi.

U programe je uključeno preko 250 nastavnika sa visokoškolskih ustanova i 70 predavača iz privrede i iz inostranstva.

Sve informacije o kompanijama koje će delegirati svoje predavače ili organizovati programe praksi su dostupne na strani Kompanije. Možeš da ih filtriraš po studijskim programima na kojima će sarađivati.

Da. Svaki program će imati stručne prakse i praktičan rad u trajanju od bar osam nedelja.

Da. Svaki program traje najmanje tri semestra, kako bi se posebna pažnja posvetila pisanju master rada.

Prijava i prijemni ispit

Detalji su dostupni na strani Prijava.

Master 4.0 programe mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i zadovoljavaju kriterijume koje određuju visokoškolske ustanove koje organizuju programe. Detalji su dostupni na strani Prijava.

Odgovor na ovo pitanje se razlikuje od programa do programa. Detalji za svaki pojedinačni program su dostupni na strani Prijava.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Studenti koji su završili Fakultet organizacionih nauka ili Elektrotehnički fakultet u Beogradu neće polagati prijemni ispit za upis Master 4.0 programa koji organizuju ova dva fakulteta. Drugi studenti koji su zainteresovani za ovaj Master 4.0 program će polagati prijemni ispit.

Studenti koji su završili prethodne studije u oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i informatičkih nauka neće polagati prijemni za upis Master 4.0 programa koji organizuju Mašinski i Matematički fakultet u Beogradu. Prijemni ispit iz matematike će polagati samo studenti koji su završili Kriminalističko-policijsku akademiju.

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Pri upisu na sve Master 4.0 programe će se vrednovati prosek ocena na osnovnim akademskim studijama. Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da, ukoliko je program akreditovan od strane nadležnog ministarstva.

Odgovor na ovo pitanje se razlikuje od programa do programa. Detalji za svaki pojedinačni program su dostupni na strani Prijava.

Ne postoji ograničenje u godinama za upis ovih programa.

Potrebno je da na rang listi budeš u prvih 35 studenata.

Strani državljanin može da upiše studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, s tim što plaća školarinu za strane studente. Pored osnovne dokumentacije, potrebno je da podnese rešenje o priznavanju strane javne isprave i dokaz o poznavanju srpskog jezika.

Osobe sa invaliditetom mogu da polažu prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Da.

Finansiranje studija

Da. Za svaki od četiri programa Ministarstvo prosvete je obezbedilo po 15 budžetskih mesta.

Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.