Upravljanje kvalitetom softvera

Upravljanje kvalitetom softvera

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje sa modelima i osobinama standardizovanih zahteva za nivo obezbeđenja i nivo upravljanja
kvalitetom softverskih proizvoda.

Shvatanje i ovladavanje procesima upravljanja kvalitetom softverskih proizvoda, kroz motivisanost za
korišćenje primera aktuelnih ispitnih standarda. U delu praktične nastave i testiranja softvera,
ishodi se odnose na: 1) objašnjenje različitih komponenti testiranja upotrebljivosti; 2) objašnjenje o
vršenju i prihvatanju testa i ocenjivanja; 3) izbor odgovarajućih alata i tehnika i stvaranje okruženja za
testiranje; 4) dizajniranje „stres testa“ koji će ukazati na kritična pitanja koja bi mogla uticati na
performanse sistema; 5) analiziranje rezultata prihvatanja testa da se utvrdi da li proizvod ispunjava
zahtevane kriterijume; 6) sumiranje i analiziranje podataka iz testiranja i preporučivanje odgovarajućih
radnji.

Teorijska nastava

Teme: 1) Standardizovana terminologija razvoja softvera i dokumentacije sistema (kontrola kvaliteta – QC, obezbeđenje kvaliteta – QA, totalno upravljanje – TQM), [1]*, [2] – pojmovi i rečnici. 2) Model i koncept kvaliteta softvera (primeri aktuelnih i povučenih standarda, [3]), vrednost i troškovi obezbeđenja kvaliteta i upravljanja kvalitetom. 3) Etika i kultura softverskog inženjerstva (SI), [4]. 4) Obaveze koje proizilaze iz zahteva standarda za razvoj softvera (na primerima procesa životnog ciklusa softvera i sistema), [5], [6], upravljanje rizikom [7]. 5) Modeli i osobine kvaliteta proizvoda (KP) – softverskog proizvoda, standardizovanog u oblasti SI: – Deo 1: Model kvaliteta, [8]; – Deo 2: Eksterne metrike, [9]; – Deo 3: Interne metrike, [10]; – Deo 4: Kvalitet u upotrebi metrika, [11]. 6) Ocenjivanje
procesa za kvalitet softvera, standardizovano u oblasti IT kroz više aspekata, [5]: – Deo 2: Izvođenje ocenjivanja, [12]; – Deo 3: Uputstvo za izvođenje ocenjivanja, [13]; – Deo 4: Uputstvo za primenu poboljšanja procesa i određivanje sposobnosti procesa, [14]; – Deo 5: Primer modela ocenjivanja procesa, [15]; – Deo 6: Primer modela ocenjivanja procesa životnog ciklusa sistema, [16]; – Deo 7: Ocenjivanje razvijenosti organizacije, [17]. 7) Smernice za dokumentovanje aplikacionih sistema zasnovanih na računarima, [18]. 8)
Proces izrade softverske dokumentacije za korisnika, [19]*.

Praktična nastava

Teme: Zahtevi standarda za kvalitet softvera (uticajni faktori, međuzavisnost, nivoi integriteta
softvera). Nivoi grešaka (error, fault, failure, mistake). Tehnike upravljanja kvalitetom softvera (statične, dinamične, orijentisane ka ljudima, analitičke, testiranje). Vrednovanje softverskog proizvoda (statističke, trend analize i predikcije). Primena CASE alata i standarda za testiranje softvera.