Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak projektovanja organizacije, kao i da steknu osnovne veštine, savladaju metode i tehnike koje se koriste u projektovanju organizacije koje će biti kompetetivne u digitalnom okruženju.

Sticanje znanja neophodnih za razvoj i unapređenje poslovnih modela i organizacije koje posluju u digitalnom okruženju. Sticanje veština da se uoče i primene razlike u odnosu na klasične pristupe projektovanja organizacije.

Teorijska nastava

Pregled osnovnih pojmova organizacije. Pregled osnovnih teorija orgnanizacije. Modeli organizacije: 7S, Daftov model, Galbrajtov model, Skot i Levitov model. Model poslovanja Ostervaldera i Pinjora. Devet komponenti modela poslovanja. Dimenzije organizacije: departmentalizacija, koordinacija, decentralizacija, specijalizacija, formalizacija. Uticaj IKT na dimenzije organizacije. Postupak projektovanja organizacije. Pravila projektovanja organizacije. Virtuelne i mrežne organizacije. Organizacione forme i modeli prikladni za organizacije četvrte industrijske revolucije.

Praktična nastava

Razdvojeni poslovni model. Poslovni model „long tail“. Poslovni model višestrane platforme. Poslovni model besplatne ponude. Otvoreni poslovni model. Digitalizacija poslovnih platformi i inoviranje poslovnih modela. Decentralizacija u modernoj IT organizaciji – studija slučaja. Prelaz na ekonomiju usluga. Koordinacija u modernoj organizaciji – studija slučaja. Stilovi vrhovnog menadžmenta u odnosu na tehnološke inovacije kroz IKT. Top menadžment i odnos ka IKT inovacijama.