Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Razvoj aplikacija za mobilne uređaje

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa osnovnim elementima Android Studio razvojnog okruženja koje se koristi za razvoj aplikacija za mobilne uređaje.

Studenti će biti osposobljeni za razvoj aplikacija za mobilne uređaje.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi – komponente aplikacije, Intent objekti, manifest fajl. Razvojno okruženje – Android Studio. Resursi – tipovi resursa, lokalizacija. Osnovno o aktivnostima – životni ciklus, kretanje kroz aktivnosti, pamćenje stanja aktivnosti. Kreiranje korisničkog interfejsa – raspoređivanje komponenti, stilovi, notifikacije, … Animacije. Slike i grafika. Zvuk i video. Lokacija i Google mape. Kontrola kamere. Senzori.

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.