Sistemi za podršku odlučivanju

Sistemi za podršku odlučivanju

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje studenata sa konceptima, teorijskim osnovama i mogućnostima sistema za podršku odlučivanju. Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja u rešavanju realnih problema.

Studenti se osposobljavaju da modeliraju i rešavaju realne probleme optimalnog odlučivanja u uslovima neizvesnosti i neodređenosti.

Teorijska nastava

Osnovni koncepti sistema za podršku odlučivanju. Teorija donošenja odluka. Problem racionalnosti u odlučivanju. Faktori odlučivanja. Faze donošenja odluka. Vrste sistema odlučivanja. Struktura sistema odlučivanja. Istraživanje i analiza podataka kao podrška donošenju odluka. Odlučivanje zasnovano na pravilima K najbližih suseda. Rezonovanje u uslovima neodređenosti: Bajesovo odlučivanje, Bajesove mreže i obučavanje. Mreže verovanja. Neuronske mreže. Fazi logika. Metoda potpornih vektora. Klasifikatori i klasifikacija. Stabilni i nestabilni prediktori. Problem disbalansa klasa. Pretrocesiranje podataka. Detekcija autlajera i predviđanje podataka koji nedostaju. Konstrukcija alata za podršku odlučivanju: akvizicija podataka, evidentranje i modeliranje znanja, validacija sistema. Primeri sistema za podršku odlučivanju.

Praktična nastava

Vežbe se izvode u računarskoj učionici. Izrada projekta sa praktičnim i konkretnim problemom.