Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Interaktivno programiranje grafičkih procesora za veštačku inteligenciju

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Ovladavanje naprednim metodama paralelnog i funkcionalnog programiranja, i njihovom primenom u implementaciji algoritama i alata za veštačku inteligenciju. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje omogućavaju interaktivno i dinamičko programiranje grafičkih procesora. Ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za implemenaciju algoritama dubokog učenja.

Osposobljenost studenata za implementaciju i integraciju naprednog softvera visokih performansi, i njegovo korišćenje za razvoj inteligentnih aplikacija.

Teorijska nastava

Pregled aktuelnih oblasti VI. Funkcionalno programiranje. Paralelno programiranje. Programiranje grafičkih procesora. Primena linearne algebre u programiranju. Implementacija algoritama dubokog učenja.

Praktična nastava

Praktičan rad sa softverskim bibliotekama i servisima za interaktivno programiranje grafičkih procesora. Implementacija algoritama mašinskog učenja, dubokog učenja, i veštačke inteligencije. Izrada praktičnog projekta (softvera).