Internet stvari

Internet stvari

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja mernih podataka sa senzora, interakcije sa fizičkim okruženjem preko aktuatora, korišćenjem svuda prisutne infrastrukture Interneta. Upoznavanje sa raznim hardversko softverskim arhitekturama koje omogućavaju implementaciju IoT sistema, specifikacija, projektovanje i implementacija IoT sistema, podsticanje kreativnih i originalnih projekata.

Razumevanje suštine i osnova IoT, operativnost sa tehnologijama, softverskim alatima i hardverom za implementaciju IoT sistema, osposobljenost za samostalnu specifikaciju, projektovanje i implementaciju IoT sistema.

Teorijska nastava

Nastanak IoT koncepta, tehnologije za IoT, IoT hardver (Single Board Computers – SBC – SBC), GPIO (General Purpose Input Output GPIO) električna merenja, senzori i merenje neelektričnih veličina, povezivanje analognih i digitalnih senzora, povezivanje aktuatora, dodaci za povezivanje aktuatora, mrežno povezivanje, dodaci za mrežno povezivanje, NodeJS (NodeJS), Veb ekspres (Web express), linuks (linux) SBC, IoT sistemi bazirani na Arduino (Arduino) SBC familiji i RPI (Raspberry Pi RPI), specifikacija, projektovanje i implementacija IoT sistema.

Praktična nastava

Električna merenja, senzori i merenje neelektričnih veličina, povezivanje analognih i digitalnih senzora, povezivanje aktuatora, dodaci za povezivanje aktuatora, mrežno povezivanje, dodaci za mrežno povezivanje, NodeJS (NodeJS), Veb ekspres (Web express), linuks (linux) SBC, IoT sistemi bazirani na Arduino (Arduino) SBC familiji i RPI (Raspberry Pi RPI), specifikacija, projektovanje i implementacija IoT sistema.