Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima – projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije od ideje do realizacije; modeliranja inovacionih projekata, evaluacije inovacionog portfolija, utvrđivanja performansi; upravljanja intelektualnom svojinom i korišćenja prava intelektualne svojine i nematerijalne imovine za definisanje strategije konkurentosti i poslovnog uspeha.

Projektovanje i upravljanje svim fazama inovacionih procesa i inovacionim portfolijom; identifikacija uloge inovacija i razvoja u kompanijama i privredi; identifikacija inovacionih projekata kao specifične kategorije projekata; identifikacija elemenata intelektualnog kapitala kao strateškog resursa, definisanje strategije intelektualne svojine sa ciljem povećanja konkurentnosti i ukupnog poslovnog uspeha.

Primena metoda, modela i tehnika podrške upravljanja inovacionim projektima, uključujući alate i tehnike kreativnog mišljenja i rešavanja kompleksnih problema; informaciona podrška – korišćenje specijalizovanog softvera za upravljanje inovacionim projektima sa modulima za upravljanje idejama i razvoj proizvoda i usluga.

Teorijska nastava

Teorija inovacija. Konceptualni osnovi i tipologija inovacija. Inovacije i promene. Inovacije i razvoj proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije, marketinga. Inovacije kao inženjerski proces. Inovacije i preduzetništvo. Relacija između inovacija i istraživačko-razvojnih aktivnosti. Inovaciona strategija i inovativna organizacija. Inovacioni projekti kao specifična kategorija projekata. Upravljanje inovacionim projektima od ideje do implementacije. Upravljanje idejama (ideacija, evaluacija i selekcija) i FFE (Fuzzy Front End) inovacija. Karakteristike projekata radikalnih i inkrementalnih inovacija. Kreirana vrednost inovacionih projekata. Upravljanje portfolijom inovacionih projekata – ciljevi, kategorije, metodi i tehnike. Modeli inovacija i organizacija za upravljanje inovacijama i inovacionim projektima. Upravljanje rizikom inovacija. Inovacione performanse i indikatori. Inovacioni ekosistem i infrastruktura. Softverska rešenja u oblasti upravljanja inovacionim projektima i portfolijom. Intelektualni kapital: neopredmećena vrednost i strateški resurs preduzeća. Pojam i oblici intelektualne svojine. Intelektualna svojina u projektu razvoja novog proizvoda/usluge i procesa: faktor zaštite od imitacije i povećanja koristi. Strategija intelektualne svojine. Pronalazačko pravo – patenti, tehničke inovacije, know-how, industrijski dizajn, robni i uslužni žigovi, oznake porekla, zaštita od nelojalne konkurencije. Problemi i mogućnosti pravne zaštite u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (internet, e-poslovanje).

Praktična nastava

Primeri modela radikalnih i inkrementalnih inovacionih projekata – sličnosti i razlike. Primeri realizacije projekata inovacija proizvoda/usluga. Primeri evaluacije projekata u portfoliju (vreme, rizik, vrednost, tip inovacionog projekta, implementacija). Primeri primene pokazatelja za iskazivanje kreirane vrednosti inovacionog projekta. Informaciona podrška – softver za podršku upravljanju inovacionim projektima. Primeri patenata, tehničkih inovacija i know-how. Robni/uslužni žigovi i konkurentnost. Primeri znakova razlikovanja, industrijskog dizajna i oznaka porekla. Primeri iz oblasti e-poslovanja.