Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja.
Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi na projektima mašinskog učenja, odnosno primenu modela mašinskog učenja u praktičnom okruženju.

Student stiče neophodna znanja samostalnog rada i rada u grupi u projektima mašinskog učenja.
Student je sposoban da primeni odgovarajuće modele mašinskog učenja i tehnike unapređenja rezultata u praktičnim primenama u odabranom softverskom okruženju.

– Objašnjivost i interpretabilnost modela- Otkrivanje anomalija u podacima
– Problem velike dimenzionalnosti problema i izbor atributa Ekstrakcija atributa
– Tehnike rešavanja disbalansa klasa
– Razvoj modela za segmentaciju tržišta
– Razvoj modela za odobravanje kredita
– Razvoj modelsa za sprečavanje odlaska klijenata
– Razvoj modela za analizu potrošačke korpe
– Razvoj sistema preporuke
– Razvoj sistema za rano upozorenje
– Razvoj sistema za pretraživanje