Agilno upravljanje i menadžerske veštine

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje najnovijih znanja iz oblasti savremenog upravljanja timovima i organizacija. Upoznavanje i ovladavanje savremenim pristupima, metodama i tehnikama koji se koriste u agilnom upravljanju. Cilj predmeta je i da studenti ovladaju veštinama i alatima neophodnim za profesionalni i lični razvoj timova kojima rukovode.

Osposobljenost studenata za primenu stručnih znanja, metoda i tehnika u procesima agilnog upravljanja različitim poslovima, poduhvatima i organizacionim sistemima. Studenti će ovladati pristupima i alatima za upravljanja performansama i promenama, vođenje timova, procenu ličnosti, poslovno pregovaranje, upravljanja međuljudskim odnosima i rešavanjem konflikata.

Teorijska nastava

Tradicionalni pristupi upravljanju. Indeks organizacionog zdravlja. Uvod u agilno upravljanje. Pojam agilnosti. Nastanak agilnog pristupa. Organizacione promene. Organizaciona agilnost. Implementacija agilnog upravljanja u organizaciji. Lean pristup. Kanban pristup. Koristi od agilnog pristupa. Izazovi u primeni agilnog pristupa. Agilne vrednosti. Principi agilnog razvoja. Strateško upravljanje organizacijom. Analiza okruženja. Izbor strategije. Implementacija strategije. Mrežne organizacije. Razvoj i organizovanje agilnih timova. Selekcija, izbor i razvoj menadžera. Međuljudski odnosi.

Praktična nastava

Upravljanje promenama. Koncepti i modeli upravljanja promenama. Upravljanje promenama i organizaciona kultura. Upravljanje performansama. Ključni indikatori performansi. Sistem merenja performansi. Sistem praćenja i izveštavanja o performansama. Sistem nagrađivanja. Veštine pregovaranja. Upravljanje vremenom, ciljevima i stresom. Veštine vođenja. Veštine komuniciranja. Upravljanje konfliktima. Metode i veštine menadžera za upravljanja timom. Belbinov test. Majers-Brigs test. Test prevazilaženja razlika.