Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Produbljivanje znanja o metodama i tehnikama veštačke inteligencije. Osposobljavanje studenata za rešavanje zahtevnih realnih i istraživačkih problema upotrebom metoda veštačke inteligencije.

Studenti su osposobljeni da metode veštačke inteligencije primene u rešavanju konkretnih realnih problema iz različitih oblasti. Studenti su kompetentni da metode i tehnike veštačke inteligencije upotrebe u istraživanjima, kako onim koja sprovode na projektima u okviru ostalih predmeta master akademskih studija, tako i pri istraživanjima vezanim za izradu master rada. Studenti su sposobni da sa naučnog aspekta kritički rasuđuju o mogućnostima i ograničenjima veštačke inteligencije.

Teorijska nastava

Rešavanje problema i pretraživanjem: Napredne heurističke metode pretraživanja. Problemi zadovoljavanja ograničenja. Zaključivanje u problemima zadovoljavanja ograničenja. Planiranje: Klasične tehnike planiranja. Planiranje pretraživanjem unapred i unazad. Heuristike u planiranju. Planiranje i delovanje agenta u realnom okruženju. Donošenje odluka: Bajesove mreže. Markovljev proces odlučivanja. Učenje: Stabla odlučivanja. Naivan Bajesov klasifikator. Metoda podržavajućih vektora. Obučavanje pojačavanjem (Reinforcement learning).

Praktična nastava

Implementacija metoda veštačke inteligencije obrađenih kroz teorijsku nastavu.