Napredno mobilno računarstvo

Napredno mobilno računarstvo

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Steći znanje i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima u različitim sistemskim okruženjima sa ograničenim sistemskim resursima. Povezivanje mobilnih računarskih uređaja u računarske mreže.

Studenti će dobiti osnovna znanja i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima.

Teorijska nastava

– Uvod u mobilno računarstvo. Industrijski trendovi.
– Bežične komunikacije.
– Standardi u bežičnim mrežama (Wi-Fi. IEEE 802.11. MAC protokol. Mobilnost unutar podmreže. Bluetooth. IEEE 802.15, IEEE 802.16, IEEE 802.20).
– Napredne celularne mreže: standardi i tehnologije.
– Mobilni internet protokol.
– Mobilni operativni sistemi. P-06: Mobilne senzorske tehnologije.
– Lokacijski sistemi.
– Upravljanje podacima u mobilnom okruženju.
– Mobilne aplikacije.
– Servisi za razmenu podataka.
– Korisnički interfejsi u mobilnom računarstvu.
– Adaptacija sadržaja.
– Aspekti upotrebljivosti u mobilnom računarstvu.
– Zaštita mobilnih računarskih sistema.
– Nadolazeće tehnologije u mobilnom računarstvu.

Praktična nastava

V-01: Primeri tehnologija mobilnog računarstva.

V-02: Rad sa tipičnim mobilnim uređajima i platformama.

V-03: Primeri projektovanja i realizacije Wi-Fi mreže.

V-04: Primeri rada sa Bluetooth-om.

V-05: Rad sa najnovijim generacijama celularnih mreža.

V-06: Primer korišćenja mobilnog IP protokola.

V-07: Karakteristike AndroidOS i rad sa razvojnim okruženjem.

V-08: Karakteristike iOS i rad sa razvojnim okruženjem.

V-09: Karakteristike Windows Mobile OS i rad sa razvojnim okruženjem.

V-10: Primer aplikacije u AndroidOS okruženju.

V-11: Primer aplikacije u iOS okruženju.

V-12: Primer aplikacije u Windows Mobile OS okruženju.

V-13: Razvoj mrežnih aplikacija sa mobilnim servisima.

V-14: Razvoj aplikacija sa primenom senzorskih tehnologija.

V-15: Razvoj adaptivnih aplikacija.