Kompresija i zaštita podataka

Kompresija i zaštita podataka

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Oblast

Security

Upoznavanje sa najvažnijim metodama za izvorno i zaštitno kodiranje, kao i sa osnovnim kriptografskim algoritmima i algoritmima za heširanje.

Na kraju kursa student bi trebao da razume način funkcionisanja osnovnih metoda za kompresiju i zaštitu podataka, kao i da neke od njih praktično implementira.

Teorijska nastava

Osnovni pojmovi teorije informacija: podatak i informacija, entropija kao mera količine informacije, svojstva entropije, entropija složenog sistema i uslovna entropija, relativna entropija i uzajamna informacija, entropija pisanog teksta, entropija diskretnog izvora informacija, Markovljevi izvori, entropija Markovljevog izvora. Kompresija podataka i izvorno kodiranje: osnovni pojmovi, jednoznačno dekodabilni kodovi, Kraftova nejednakost i obrat, Šenonov stav, Šenon-Fano kod, Hafmanov kod, aritmetičko kodiranje, LZ kodovi i ZIP (deflate) metod. Komunikacijski kanali i zaštita podataka: model komunikacijskog kanala, kapacitet kanala, linearni blok kodovi, konvolucioni kodovi, ciklični kodovi, CRC kodovi, LDPC kodovi i iterativno dekodiranje. Bezbednost podataka: osnovi kriptografije, simetrična i asimetrična kriptografija, algoritmi za heširanje (MD5, SHA), metode autentifikacije pomoću tokena.

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.