Razvoj desktop aplikacija

Razvoj desktop aplikacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa osnovnim elementima programiranja u jeziku C# i elementima .NET okruženja
koji se koriste za izradu desktop korisničkih aplikacija.

Studenti će biti osposobljeni za izradu desktop aplikacija koje podrazumevaju obradu i
prezentaciju podataka, interakciju sa bazama podataka, generisanje izveštaja, itd.

Teorijska nastava

Elementi programiranja u jeziku C#: Namespace i struktura .NET okruženja, proceduralno programiranje (grananja, ciklusi, funkcije, osnovni algoritmi, nizovi i matrice), osnovi programiranja (nasleđivanje, interfejsi, indekseri, garbage collector, generičke klase), kolekcije, preklapanje operatora, funkcijski tip (delegati). Osnovne klase .NET okruženja: IO operacije (standardni ulaz i izlaz, rad sa fajlovima, stream-ovi, upisivanje u string), LINQ i veza sa funkcionalnim programskim jezicima, upravljanje procesima i nitima (multithreading). Izrada korisničkih interfejsa pomoću Windows forms tehnologije: Forme, osnovne komponente na formi (textbox, combobox, button, datagridview), upravljanje delegatima i događajima, glavni i kontekstni meni, programsko generisanje elemenata na formi Izrada korisničkih interfejsa pomoću WPF (Windows Presentation Foundation) tehnologije: Elementi XAML opisnog jezika, osnovne WPF komponente, kreiranje stilova i templejta, data binding. Interakcija sa bazama podataka: Osnovne klase .NET okruženja za rad sa bazama podataka, uspostavljanje konekcije sa bazom, LINQ to SQL, Entity Framework.

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.