Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj i implementaciju pametnih okruženja.

Studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za razvoj i implementaciju aplikacija Interneta inteligentnih uređaja.

Teorijska nastava

Uvod u internet inteligentnih uređaja. Pametni uređaji. Senzorske mreže. Mrežni protokoli u internetu inteligentnih uređaja. M2M komunikacija. Softverski definisane mreže. Protokoli aplikativnog sloja. Računarstvo u oblaku i internet inteligentnih uređaja. Big data i internet inteligentnih uređaja. Pametna okruženja. Pametne kuće. Pametne učionice. Pametne kancelarije. Pametni saobraćaj. Pametna industrija. Internet inteligentnih uređaja u trgovini, logistici i marketingu. Pametna poljoprivreda. Pametne elektroenergeske mreže. Internet inteligentnih uređaja u e-zdravstvu. Pametna e-uprava. Sigurnost u pametnim okruženjima. Trendovi u internetu inteligentnih uređaja.

Praktična nastava

Projektovanje pametnih okruženja. Postavljanje hardverske i softverske infrastrukture za razvoj pametnih okruženja. Razvojna okruženja za implementaciju. Uvod u Python. Razvoj Python aplikacije za kontrolu pametnih okruženja. Arduino platforma za rad sa analognim senzorima. Raspberry Pi mikroračunar. Povezivanje Arduino-Raspberry Pi. Projektovanje veb aplikacija i veb servisa za upravljanje pametnim okruženjima. Razoj Android aplikacija za upravljanje pametnim okruženjima. Big data analiza podataka prikupljenih iz pametnih okruženja. Cloud platforma za upravljanje IoT sistemima.