Inteligentni informacioni sistemi

Inteligentni informacioni sistemi

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje i ovladavanje konceptima, metodama, tehnikama i alatima poslovne inteligencije (BI), Data Science i analitike velikih količina podataka (Big Data).

Stečena znanja iz oblasti analize poslovnih sistema, integracije podataka (ekstrakovanje, transformacija, prečišćavanje i učitavanje podataka), dimenzionalnog modeliranja podataka, dizajna skladišta podataka, OLAP (On Line Analytical Processing), Data Mining-a, upravljanja performansama preduzeća i izveštavanja. Znanja koja su studenti stekli posle savladavanja programa: Metode, tehnike i alate poslovne inteligencije, odnosno nauke o podacima (Data Science). Projektovanje inteligentnih informacionih sistema u različitim oblastima. Veštine koje su studenti stekli posle savladavanja programa: Praktična primena teorisjkih znanja i efikasno korišćenje alata za realizaciju Data Warehouse, Big Data i Data Mining sistema i sposobnost tumačenja rezultata. Stavovi koje su studenti stekli posle savladavanja programa: Razumevanje značaja inteligentnih informacionih sistema u donošenju odluka i upravljanju.

Teorijska nastava

Osnovi sistema poslovne inteligencije; Analiza i modeliranje poslvnih sistema za realizaciju BI projekata; Skladišta podataka i OLAP; Dimenzionalno modeliranje (cubes, dimensions, facts, hijerarhije, KPI, denormalizacija); Unapređenje performansi BI sistema (tuning, particij, itd.); Jezici za upite (MDX, DAX, R, Python, itd.); Real Time BI i monitoring poslovnih aktivnosti (Business Activity Monitoring – BAM); Data Mining (Machine Learning) – algoritmi, metode razvoja DM modela, demonstracija na konkretnim primerima; Upravljanje performansama preduzeća (Performance Management – PM) – Key Performance Indicators – KPI, Balanced Scorecard, softver za PM; Izveštavanje (kreiranje izveštaja, dashboards, mashups, itd.); BI portali; BI moduli vodećih softverskih paketa (SAP BW, Oracle Enterprise Business Intelligence ili Microsoft Dynamics BI); Big Data analitika (Hadoop, Spark, Pig, Mahout, Hive, HDInsight, Data Lake, Data Factory, itd.); Analiza podataka u pokretu (Stream Analytics); Analitika u klaudu; Inteligentni servisi i digitalni pomoćnici za analitiku i donošenje odluka.

Praktična nastava

Upoznavanje sa primerima realizacije inteligentnih informacionih sistema. Projektovanje i razvoj inteligentnih informacionih sistema korišćenjem odgovarajućih softverskih proizvoda i skupova podataka. Rad u kladu okruženju za analitiku (platforme, servisi i alati). Excel i PowerBI servis za izveštavanje i vizuelizaciju. BI sistemi i alati otvorenog koda.