Upravljanje IT projektima

Upravljanje IT projektima

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, metodima, tehnikama i alatima za uspešno upravljanje IT projektima.

Studenti će steći sva potrebna teorijska i praktična znanja za upravljanje projektima, sa naglaskom na specifične metode i tehnike upravljanja IT projektima. Nakon završenog kursa, studenti poseduju potrebna znanja i veštine za uspešno vođenje projekata, učešće u timovima, upravljanje IT uslugama, kao i praktičnu primenu metoda i softverskih alata. Stečena znanja, mogu se primeniti na širok spektar projekata, kao i za polaganje zvaničnih međunarodnih ispita iz nevedenih oblasti.

Teorijska nastava

Osnove upravljanja projektima; Metode upravljanja projektima (PMBOK, Prince i sl.); Životni ciklus projekta (inicijacija, planiranje, izvršavanje, monitoring i kontrola i zatvaranje); Upravljanje obimom projekta; Integracija projekta; Vremensko planiranje projekta; Upravljanje troškovima projekta; Upravljanje kvalitetom projekta; Upravljanje ljudskim resursima projekta; Upravljanje rizicima; Upravljanje komunikacijom na projektu; Upravljanje nabavkom; Upravljanje kvalitetom; Upravljanje stejkholderima; Upravljanje softverskim projektima (RUP, MSF, agilne metode); Scrum metoda za upravljanje IT projektima; Upravljanje IT uslugama u skaldu sa ITIL okvirom (strategija, dizajn, tranzicija, operacije i unapređenje); tehnike i metode za objedinjavanje razvoja softvera i IT operacija i kontinualnu isporuku softvera (DevOps).

Praktična nastava

Rad u softverskom paketu MS Project i Project  erver-om u klaudu: kreiranje i rad sa datotekama; rad sa zadacima; rad sa resursima; dodeljivanje zadataka resursima; rad sa pogledima; tjuning vremenskog plana, praćenje i upravljanje projektima; izveštavanje i deljenje informacija. Administracija Project Server-a i upravljanje protfoliom projekata. Kanban sistemi za upravljanje projektima (Planer, Trello, itd.). Grupni rad – izrada kompletnog plana IT projekta u programskom paketu MS Project i prateće dokumentacije. Posete partnerskim kompanijama iz IT sektora.