Javne nabavke

Predmet: Nabavka usluga računovodstvene agencije
Naručilac: Inicijativa „Digitalna Srbija“ (DSI), Milutina Milankovića 11a
Lokacija: Srbija, Beograd
Datum izdavanja: 16.01.2023

Subject: Procurement of Creative agency services
Contracting Entity: Digital Serbia Initiative (DSI), Milutina Milankovića 11a
Location: Serbia, Belgrade
Issuance Date: January 4, 2023