Obrada prirodnih jezika

Obrada prirodnih jezika (2)

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.

Student je razume pristupe sintaksi i semnatici u obradi prirodnih jezika, poznaje tehnike mašinskog prevođenja i zna da primeni standardne alate otvorenog koda u obradi prirodnih jezika.

Teorijska nastava

Uvod u obradu prirodnih jezika. Organizacije i vrste rečnika i korpusa. Modeli i klasifikacije jezika. Segmentacija teksta, prepoznavanje reči i prepoznavanje rečenica. Bajesovi pristupi u rešavanju višeznačnosti i ispravljanju grešaka. Implementacija skrivenih Markovljevih lanaca i primena u POS tagovanju. Neuronske mreže i neuronski jezički modeli. Primena rekurentnih neuronskih mreža. Sintaksno i verovatnosno parsiranje, parsiranje kontekstno slobodnim gramatikama. Plitko parsiranje i konačni automati. Klasifikacija tekstova na osnovu semnatike i sentimenta. Metode i alati u prepoznavanju govora. Izazovi u mašinskom prevođenju.

Praktična nastava

Zajedničko koncipiranje i razrada teme i sadržaja projekata. Upućivanje u koncepre, sredstva i literaturu. Praćenje i diskusija rešenja i rezultata tokom rada na projektu i njegovo dokumentovanje.